Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Nationalism and theories of religion

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Szeged
philosophy
György Málnási Bartók Doctoral School of Philosophy

Thesis supervisor: Réka Szilárdi
Location of studies (in Hungarian): SZTE BTK
Abbreviation of location of studies: SZTE


Description of the research topic:

A téma lefedi a 18. században kialakuló nemzetfogalomhoz kapcsolódó (premodern, modernista és etnoszimbolista) elméleteket, és alapvetően interdiszciplináris erőtérben vizsgálja a nemzeti identitás és a nacionalizmus egyes típusainak kérdéskörét. Felhasználásra kerülnek történettudományi, filozófiai, pszichológiai, szociológiai antropológiai és vallástudományi elméletek. Figyelmet fordít az identitáskonstrukció szociáplszichológiai vonatkozásaira, emellett a különböző rokonfogalmak vizsgálatát is magában foglalja (etnikai-állampolgári identitás, nyelvi nacionalizmus, stb.)
Ezen belül is kiemelt hangsúlyt kap a vallás és nemzet mint identitáskonstruáló halmaz felcserélődése, illetve ezeknek az önmeghatározási formáknak az összekapcsolódásai az egyes vallási hagyományokban.

Required language skills: English

Deadline for application: 2021-04-12

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )