Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
László Őrfi
Új, potenciális kinázgátló hatású gyógyszervegyületek tervezése és előállítása

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
pharmaceutics
Doctoral School of Pharmaceutical Sciences

Thesis supervisor: László Őrfi
Location of studies (in Hungarian): SE
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

I. BEVEZETÉS
Az elmúlt 15 év alatt szisztematikusan egy, több ezer kinázgátló molekulát tartalmazó adatbázist és vegyülettárat építettünk fel. A vegyülettár magját saját fejlesztésű, és irodalomból ismert szerkezetű és hatású vezető (“lead”) molekulák képezik, melyek köré új analógokból álló, fókuszált vegyülettárakat szintetizáltunk. Az új követő molekulák előállítására, az alapmolekulák szintetikus sémáját módosítva, párhuzamos szintézis módszereket dolgoztunk ki. A standardizált párhuzamos szintézis (= kombinatorikus kémiai) eljárásokban elemi reakciókat (pl. aktív metilén reakciók, diazokapcsolás, brómozás, Suzuki reakció, nukleofil szubsztitúció, különféle kondenzációs reakciók, acilezés, alkilezés, oxidációs és reduktív átalakítások stb.) alkalmaztunk, ez a fókuszált vegyülettárak előállítását lényegesen egyszerűsíti ill. automatizálhatóvá teszi. A vegyülettárban levő molekulák fizikai-kémiai tulajdonságainak (ADMET tulajdonságok) és biológiai hatásainak leírására számítógépes modelleket hoztunk létre, melyek felhasználásával újabb, kedvezőbb tulajdonságú vegyületeket terveztünk ill. tervezünk. Az eddigiekben sikerült több olyan molekulacsaládot is kifejlesztenünk melyek gátolnak bizonyos receptor tirozin kinázokat (EGFR, PDGFR, Her2, Flk1), és jelentős in vitro illetve in vivo antitumor aktivitással rendelkeznek bizonyos tumor modelleken.
II. KUTATÁSI KONCEPCIÓNK ÉS A TÉMÁNK
Kutatásaink során, racionális hatóanyag tervezési módszerek alkalmazásával, validált kináz célmolekulák ellen keresünk olyan hatóanyagokat, melyek tumoros megbetegedések, gyulladások, és. bizonyos fertőző betegségek terápiájára nyújtanak lehetőséget. Már az eddigiekben is jelentős eredményeket értünk el a gyógyszerhatáshoz eszenciális fizikai-kémiai sajátságok (vizoldhatóság, lipofilitás) becslésében. Az. EGFR, Akt, VEGF, PKNG kinázok inhibítoraira külső validálással igazolt, jó becslőképességű számítógépes modelleket hoztunk létre, melyeket újabb adatok felhasználásával tovább szándékozunk finomítani., ezáltal a szintetizálandó vegyületek száma jelentős mértékben csökkenthető lesz.
Célunk a már meglévő, illetve az új, vagy fejlesztett módszerekkel az egyes szintetizált molekulák fiziko-kémiai paramétereinek meghatározása, a kapott adatok és állandók beépítése a modellekbe . Ehhez természetesen szükséges új analitikai, mérési módszerek kidolgozása is. (Jelenleg pl. kvantitativ HPLC-MS meghatározási módszer kidolgozása és validálása van folyamatban szub-nanomólos koncentrációkra, in vitro és in vivo metabolizmus vizsgálatokhoz.) Célkitűzésünk az is, hogy az eddigi eredményeink alapján kiválasztott lead strukturákból kiindulva, új vegyületekből álló vegyülettárakat állítsunk elő, melyek biológiai tesztelése nyomán hatékonyabb illetve szelektív hatású tumorellenes ill. antimikrobás szerek kerülhetnek kifejlesztésre.
A vegyületek szintézisére a jól bevált párhuzamos módszert alkalmazzuk szemimikro- és mikro méretben. A vegyületek izolálásánál a hagyományos gyógyszerkémiai módszerek mellett preparatív HPLC-MS módszert is alkalmazunk. A kiindulási molekulák többsége különálló vagy kondenzált heterociklus (imidazol-, pirazol-, pirimidin-, kinazolin-, kinoxalin-, kinolin-, kumarin-származékok, benzimidazolok, benzotiofének, benzotiazolok).
A molekuláris biológia, a kombinatórikus kémia, és a számítógépes molekula modellezés legmodernebb technikáinak ötvözése révén egy olyan vezető-molekula kiválasztó és optimalizációs rendszer kidolgozását kívánjuk megvalósítani melynek révén úgy lehet előállítani igen hatékony molekulákat, hogy nincs szükség sok ezer molekula szintézisére és nagyhatékonyságú (HTS) tesztelésére.
A megtervezett és előállított molekulákat megfelelő biokémiai és biológiai tesztekben (kináz assay-k, celluláris assay-k, in vivo (xenograft)) tervezzük vizsgálni.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2021-02-20

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )