Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
István Mándity
Klorid transzporter foldamerek fejlesztése, áramlásos kémiai szintézise és jellemzése

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
pharmaceutics
Doctoral School of Pharmaceutical Sciences

Thesis supervisor: István Mándity
Location of studies (in Hungarian): Semmelweis Egyetem
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

Klorid transzporter foldamerek fejlesztése, áramlásos kémiai szintézise és jellemzése

Klorid transzporter foldamerek fejlesztése, áramlásos kémiai szintézise és jellemzése

Foldamerek mesterséges önrendeződő polimerek, melyek stabil, tervezhető 3D szerkezeteket alakítanak ki. Ezek jellemzően poliamid rendszerek, melyek jellegzetes tulajdonsága a szekvencia heterogenitása, a hierarchikus önrendeződés és a magasabb rendű szerkezetek kooperativitása.
A foldamerek legjellemzőbb képviselői a β-peptidek, melyek β-aminosavakból épülnek fel. Alapvető β-aminosav típusok az 1. ábrán láthatóak.

1. ábra. β-Aminosavak alapvető szubsztituens mintázata.
Foldamerek több farmakológiai és anyagtudományi alkalmazással rendelkeznek. Anyagtudományi szempontból említésre méltóak a β-peptidekből kialakított folyadékkristályok, illetve a nanostruktúrált asszociátumok. Farmakológiai szempontból képesek tumor terápiában fontos protein-protein kölcsönhatás módosítására, lehetnek antibakteriális hatású amfifilek, illetve membránpenetráló tulajdonságokkal is rendelkezhetnek. Ezt a tulajdonságot kihasználva, már több, kémiailag nagyon változatos szerkezetű vegyületet juttattak be sejtekbe, azonban ionok transzportálására ilyen jellegű vegyületeket még nem használtak.
A szintetikus technikák körében egyre nagyobb teret hódítanak folyamatos áramlásos kémiai (ÁK) eljárások. Ezek számos előnyös tulajdonsággal rendelkeznek konvencionális szakaszos technikákkal szemben. Példaként említhetjük a reagensek hatékonyabb összekeverését, gyorsabb hő és anyag transzportot és a rövidebb reakcióidőket. Az áramlásos kémia egyedülálló és eredményes lehetőséget kínál reakciók gyorsabb kivitelezésére, a nagyfokú szelektivitás pedig igen jó kitermeléseket eredményez. A folyamatos áramú technikák napjainkban jelentős érdeklődésre tartanak számot az alapkutatásban, ám a műsze

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2021-02-20

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )