Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Gyógyszerhordozó rendszerek analitikai vizsgálata

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
pharmaceutics
Doctoral School of Pharmaceutical Sciences

Thesis supervisor: Krisztina Ludányi
Location of studies (in Hungarian): SE
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

A téma leírása (max. 0,5 oldal)
A doktori program keretében végzett kutatások - szervesen kapcsolódva a Semmelweis Egyetem Gyógyszerészeti Intézetében folyó gyógyszertechnológiai fejlesztésekhez - a hatóanyagok oldhatósága és/vagy oldódási sebességének módosítására, új gyógyszerhordozó rendszerek kifejlesztésére (pl. transzdermális rendszerek, gél emulziók, biopolimerek, fél- ill. szintetikus polimerek, mikrokapszulák, stb.), módosított hatóanyagleadású rendszerek ill. gyors hatóanyagleadású rendszerek vizsgálatára, valamint ezen rendszerek biofarmáciai hatásainak felderítésére (pl. hatóanyag-hordozó rendszer interakciójának vizsgálata, fehérjéhez, lipidekhez való kötődés meghatározása, stb.) fókuszálnak. Ezekben a kutatásokban ma már elengedhetetlen a nagyhatékonyságú, érzékeny, szelektív analitikai módszerek alkalmazása, amelyek elősegítik a technológiai paramétereket befolyásoló molekuláris kölcsönhatások pontosabb megértését a gyógyszerhordozó ill. nanoszállító rendszer és a hatóanyag között, valamint lehetőséget biztosítanak a komplex rendszerek szervezetben való sorsának nyomon követésére is.
Az Intézetben rendelkezésre álló analitikai műszerek (nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás rendszerek UV ill. diódasoros detektorral, folyadékromatográffal ill. gázkromatográffal kapcsolt tömegspektrométerek, spektrofotométerek) és a szükséges számítógépes szoftverek (pl. Kinetica 4.4.1) lehetőséget biztosítanak kis anyagmennyiségek kvantitatív és kvalitatív meghatározására. Az analitikai méréseket megelőzően megfelelő mintaelőkészítés szükséges, különösen a biológiai minták esetén, amely szilárd fázisú extrakciós, folyadék-folyadék extrakciós ill. szilárd fázisú mikroextrakciós módszerek egyedi ill. párhuzamos alkalmazását teszi szükségessé.
Ezen módszerek modern gyógyszertechnológiai eljárásokkal együttesen alkalmazva új lehetőségeket nyithatnak az új generációs farmakonok racionális tervezésében és előállításában.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2021-02-20

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )