Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Hatóanyagképződés optimalizálása biotechnológiai módszerekkel gyógynövény szövet-és sejttenyészetekben (fermentáció, bioreguláció, géntranszfomáció

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
pharmaceutics
Doctoral School of Pharmaceutical Sciences

Thesis supervisor: László Kursinszki
Location of studies (in Hungarian): SE
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

A téma leírása (max. 0,5 oldal):
A kutatómunka elsősorban a gyógynövény szövettenyészetek által szintetizált farmakológiailag hatásos, biológiailag aktív anyagok optimalizálásra irányul. Világszerte kiterjedt kutatásokat folytatnak a gyógynövényekből nyert in vitro kultúrák segítségével a növényi hatóanyagok előállítási módszereinek a kidolgozására, ellenőrzött és reprodukálható módon. Várható, hogy a gyógyszeripari célra használt természetes anyagok gyártására a jövőben egyre többször fognak biotechnológiai módszereket alkalmazni.
A növényi biotechnológiák közül a növényi sejttenyésztési eljárás ígéretes módszernek látszik ezen aktív anyagok nagy-léptékű termeltetésére, bioreaktorokban. A növényi sejtkultúra nemcsak egy kiválasztott hatóanyagot szintetizálhat, hanem vegyületek egész sorozatát képes termelni, és biotranszformáció révén olyan, szerkezetileg egymáshoz közelálló, biológiailag aktív anyagok is képződhetnek, amelyek még az intakt növényben sem fordulnak elő, illetve más úton nem mindig állíthatók elő.
A gyógynövény szövettenyészetek hatóanyagképzésének optimalizálása során a jó metabolikus aktivitással rendelkező kultúrák létrehozásán túlmenően, meg kell állapítani azokat az optimális tenyésztési körülményeket, melyek hatására a biomasszaképzés és hatóanyagszintézis összehangoltan a legkedvezőbben alakul. Ilyen irányú vizsgálatokhoz - a génműködést befolyásolva - részben hagyományosan alkalmazott növekedésszabályozó anyagokat, részben pedig új típusú regulátorokat alkalmazunk, kombinálva azokat - a hatóanyagképzés fokozása céljából - prekurzor aminosavakkal. A kutatómunka során gyakran irányul a figyelem a bioszintetikus utak vizsgálatára, ill. egy-egy speciális kérdés tisztázására annak érdekében, hogy a hatóanyag produkcióit fokozhassuk. Az in vitro vizsgálatokat néhány esetben in vivo kísérletekkel is kiegészítjük.
Új perspektívát jelent - természetes géntranszformációval létrehozott - ún. ,,hairy root” kultúrákkal termeltetni a hatóanyagokat. E kultúrák hormonmentes táptalajon korlátlan növekedésre képesek, genetikailag stabilak és hatóanyagprodukciójuk gyakran felülmúlja a ,,hagyományos” szövettenyészetekét. Ezért a vizsgálatok kiegészítésére ilyen irányú kutatásokat is tervezünk.
Az univerzális anyagcsereutak legnagyobb osztályait (mint pl. azotoidok, terpenoidik, fenoloidok stb.) képviselő, különböző típusú hatóanyagokat szintetizáló szövettenyészeteken keresztül vizsgáljuk a farmakológiailag aktív vegyületek képződését, és tanulmányozzuk az optimalizálás lehetőségeit.
A hatóanyagok fitokémiai elemzése során kromatográfiás (VRK, OPLC, oszlop-kromatográfia, GC, HPLC), spektroszkópiás (UV-VIS, IR, GC-MS, GC-IR, LC-MS, NMR) és denzitometriás módszereket alkalmazunk. Korszerű metodikai módszereket dolgozunk ki az illó és nem illó vegyületcsoportok analízisére. A radioaktiv beépülési vizsgálatokat scintillációs mérési technikával tervezzük.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2021-02-20

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )