Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
A kemotaxis biológiai és klinikai alapjai

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
pharmaceutics
Doctoral School of Pharmaceutical Sciences

Thesis supervisor: László Kőhidai
Location of studies (in Hungarian): SE
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

A szabadon elmozdulni képes sejtek mobilitás-készsége azon alapvető sejt-fiziológiai válaszreakciók egyike, melynek jelentősége igen nagy az egysejtű és a magasabbrendű szervezetekben egyaránt. A reakció széleskörű megjelenése és sejt-sejt, sejt-jelmolekula relációinak változatossága indokolja kiemelt tárgyalását az orvosi képzés keretében.
Kutatásaink célja a kemotaxis összefoglaló jellemzése, jelentőségének általános biológiai és klinikai ismertetése.
A témavezető által irányított munkacsoportban három, a kemotaxis-kutatás kérdéskörébe tartozó téma vizsgálatai folynak:
1. A kemotaxis kiváltására képes ligand-receptor struktúrák filogenetikai megőrzöttségének vizsgálata eukaryota csillós és magasabb-rendű modelleken.
2. Eltérő malignitású tumor sejtvonalak invazív képességének (adhézió, migráció, fagocitózis funkcionális egysége) vizsgálata a sejtfiziológiai választ mérő adekvát technikákkal (kemotaxis assay-k, ECIS impedancia-analízis, FACS és konfokális technikák).
3. A kemotaxis alapú drug-targeting (CDT) kifejlesztése és erre alkalmas, új molekula-konjugátumok tesztelése eltérő klinikai modelleken.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2021-02-20

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )