Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Krisztina Csörgeiné Kurin
Új oszcilláció kémiai rendszerek és mintázatok tervezése, előállítása; dinamikai viselkedésük és kémiai mechanizmusuk tanulmányozásai

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
pharmaceutics
Doctoral School of Pharmaceutical Sciences

Thesis supervisor: Krisztina Csörgeiné Kurin
Location of studies (in Hungarian): SE
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

Az ELTE Kémiai Intézet, Analitikai Kémiai Tanszékén 1972 óta folynak intenzív és eredményes kutatások a nemlineáris kémiai dinamikai jelenségek témakörében.

A nemlineáris kémiai jelenségek (népszerűbb elnevezéssel: egzotikus kémiai jelenségek) alatt a fizikai-kémiai rendszerek olyan viselkedési formáit értjük, amelyekben időben, vagy térben periodikus koncentráció eloszlás (oszcilláló kémiai reakció, kémiai káosz, bistabilitás, multistabilitás, mozgó kémiai hullámok, stacionárius mintázat, stb.) valósul meg nemlineáris kémiai reakció és anyagtranszport együttes eredményeként.


Kutatócsoportunk az egzotikus kémiai jelenségek teljes spektrumában végzett, végez és tervez kutatómunkát. Elsősorban új összetételű oszcilláló kémiai reakciók előállításában szereztünk gyakorlatot és nemzetközi elismerést: eddig 8 oszcillátor család több, mint 100 variánsát állítottuk elő, ezek a szakirodalomban nyilvántartott oldatfázisú kémiai oszcilláló rendszerek kb ¾ részét teszik ki. Doktori témaként új oszcilláló kémiai reakciók tervezése továbbra is hangsúlyozottan szerepel. Fontos résztémánk az általunk felfedezett oszcillátorok dinamikai viselkedésének tanulmányozása számos kényszerparaméter tartományban, amely új jelenség felismeréséhez vezethet.

Kutatási és doktori témáink között szerepel az oszcilláló reakciók kémiai mechanizmusának feltárása. Mérjük a részreakciók és a bruttó reakció kinetikai paramétereit, kémiai mechanizmust javasolunk és számítógépes szimulációkat végzünk a mechanisztikus következtetéseink megalapozottságának ellenőrzésére.

Az összetételük alapján oszcillációkra képes kémiai reakciók nem-kevert rendszerben (csőben, oldatrétegben, gélekben) spontán önszerveződéssel szerkezettel bíró rendszerré alakulhatnak, amely dinamikus, vagy stacionárius mintázatok kialakulását eredményezi. Több, általunk előállított oszcilláló kémiai reakció bizonyult alkalmasnak mintázatképződés létrehozására. Munkatervünkben szerepel további térben periodikus struktúrák előállítása.

Az oszcilláló kémiai rendszerekkel kapcsolatos ismereteink eddig az alaptudományok eredménytárát gazdagították. A jövőben hangsúlyt fektetünk az egzotikus jelenségek alkalmazás szintű kutatására is.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2021-02-20

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )