Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Szabolcs Béni
Bio-, gyógyszer- , fito- és glikoanalitikai módszerek fejlesztése

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
pharmaceutics
Doctoral School of Pharmaceutical Sciences

Thesis supervisor: Szabolcs Béni
Location of studies (in Hungarian): SE
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

A tervezett kutatás 3 témakört foglal magába.

I. Királis analitikai módszerek kidolgozása bio- és gyógyszermolekulák enantiomerjeinek elválasztására mind szerkezetvizsgálati, mind tisztaságvizsgálati céllal. A módszerek túlnyomó részt ciklodextrin-módosított kapilláris elektroforetikus vizsgálatok, ahol az esetek döntő többségében töltéssel rendelkező vegyületek elválasztását tervezzük megvalósítani esetleges későbbi gyógyszer-könyvi módszerek kidolgozása céljából. Vizsgálni kívánjuk a közelmúltban törzskönyvezett vildagliptin, alogliptin, rivaroxaban, prasugrel, etamicastat, nepicastat és dapoxetin illetve metabolitjainak királis szelektorokkal kialakított kölcsönhatásait a kromatográfiás viselkedésük és a zárványkomplex szerkezetének szempontjából. Ciklodextrin-töltetű kapilláris elektroforetikus módszerrel jellemezzük továbbá a dizájner drogok enantiomerjeinek eltérő elektroforetikus viselkedését, módszert dolgozunk ki a leggyakoribb dizájner-drogok eletroforetikus elválasztására. A töltéssel nem rendelkező lakozamid hatóanyag királis elektroforetikus analitikai vizsgálatát a nagy töltéssűrűségű szulfoalkil-ciklodextrinek segítségével tervezzük megoldani, illetve ciklodextrin-töltetű HPLC oszlop segítségével LC-MS módszert dolgozunk ki a hatóanyag királis szennyezésvizsgálatára. A kromofór csoportot nem tartalmazó pregabalin enantiomerjeinek elválasztására on-line CE-MS módszert tervezünk kidolgozni. A tömegspektrométer kapcsolt elektroforetikus módszerekkel a rendkívül heterogén félszintetikus ciklodextrin-származékok molekuláris szintű szerkezetjellemzését is célul tűztük ki.


II. A bioanalitikai módszerek fejlesztése témájában szorosan kapcsolódik a gliko- és gyógyszeranalitikai vizsgálatokhoz. A korábban felsorolt vegyületek biológiai mintákból történő meghatározása döntően LC-MS technikákkal valósítható meg. Tervezzük ezen vegyületek királis metabolizmusának jellemzését is szubsztrát- és termék-sztereospecifitás szempontjából, mely vizsgálatokhoz szintetikus munka is szükséges. Emellett számos gyógyszervegyület anyatejből történő kvantitatív meghatározását tervezzük megvalósítani.


III. A glikoanalitikai módszerfejlesztések az anyatej oligoszacharidok szerkezeti, kromatográfiás és elektroforetikus jellemzését célozzák meg különös tekintettel az izomer szerkezetekre. A munka során előtejből és anyatejből történő izolációt követően a szerkezetek NMR spektroszkópiával történő jellemzését valósítjuk meg. Az irodalomban fellelhető rutin technikákon kívül az izolált szerkezetek oldatbeli diffúziós tulajdonságait korszerű DOSY-NMR segítségével, míg az izomer szerkezetek közötti minimális szerkezetbeli különbségeket 15N NMR technikák segítségével tervezzük megvalósítani. A pontos szerkezeti jellemzést követően az izomer oligoszacharidok kromatográfiás és elektroforetikus jellem¬zését kapcsolt tömegspektrometriás technikák (LC-MS, CE-MS) segítségével vizsgáljuk, végül biomakromolekulák és az oligoszacharidok közötti molekuláris kölcsönhatásokat jellemezzük a biológiai funkció minél jobb megértése céljából.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2021-02-20

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )