Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Zsolt Vitári
Gyermek és ifjúság a magyarországi németeknél - Emancipáció, nevelés, oktatás, politikai mobilizáció

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Pécs
educational sciences
Education and Society Doctoral School of Education

Thesis supervisor: Zsolt Vitári
Location of studies (in Hungarian): "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola
Abbreviation of location of studies: OTNDI


Description of the research topic:

A magyarországi németség a 18. századi betelepülést követően olyan sajátos gazdasági-társadalmi rendszert hozott létre, mely tudásalapú innovációval, haszonoptimalizálással, vagyongyarapítással, családi és faluközösségi szolidaritással tartós versenyelőnyt és társadalmi presztízst eredményezett. Ebben a kiforrott rendszerben a születéstől fogva megvolt a gyermekek és ifjak szilárd helye, akik a paraszti és iskolai nevelés révén, a közösségi szocializáció segítségével perspektivikus életvilág részesei voltak. A szolidaritáson, integráltságon alapuló közösségekben nem alakult ki önálló ifjúsági kultúra, főleg nem vidéken. S főleg nem jött létre etnikailag meghatározott ifjúsági szubkultúra, a politizálódás lehetőségével. Ez ugyanis a merev helyi társadalmi konvenciók átgombolását is jelentette volna, hiszen a lokális közösség ifjúsági, adott esetben etnikai alapon szerveződött volna részközösségekbe. Nem volt igény arra, hogy az iskola és a család/falu mellé megtelepedjen egy harmadik szocializációs instancia is. Részleges, kívülről is irányított ifjúsági emancipáció sporadikus előzmények után a 19. század végétől érhető tetten. Az első világháború után ezek az emancipációs kezdemények egyúttal a németség csoportképző folyamatainak is részévé váltak, s a kisebbségek asszimilációját erőltető régi-új magyar etnopolitikai gyakorlattal szemben az ifjak politikai mobilizációja is előtérbe került.
Az interdiszciplináris megközelítésű tématerület társadalomtörténeti, neveléstörténeti- és tudományi, pszichológiai, néprajzi megközelítést kíván meg, miközben a politikai mobilizáció révén a megvalósuló kutatások klasszikus politikatörténetbe is illeszkednek. Kívánatos mikro-, esetleg mezzotörténeti megközelítéssel egy-egy település vagy régió alapos megismerése válik lehetővé. A vizsgálatok alapját a levéltári források feltárása és kiértékelése, néprajzi leírások áttekintése, a vonatkozó néphagyományok feltárása, az elbeszélő emlékek elemzése stb. képezheti.


Deadline for application: 2020-11-20


2020. X. 20.
ODT online ülés
Az ODT következő, online ülésére 2020. november 6-án 10.00 órakor kerül sor.

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )