Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
László Szabó
Védőnők feladatai és képzésük Európában

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
general health sciences
Doctoral School of Pathological Sciences

Thesis supervisor: László Szabó
Location of studies (in Hungarian): Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

A gyermekvédelem első nyomait 1794-ben a Borsod megyei nemes Domby Sámuel doktor gyermekgyógyászattal foglalkozó könyvében találjuk, melyben említést tesz Ghimesi Forgách Ludmilla grófnő edelényi kastélyáról, melyben az árva és elhagyott gyermekek befogadását és gyógyítását végezték.
Hazánkban a gyermekvédelem kezdetét, a kizárólagosan házasságon kívül született, az úgynevezett „törvénytelen gyermekek” ügye és a szegénygyermekek kórházi ápolásának ingyenes biztosítása jelentette.
Európában több olyan országot találunk, ahol már a XIX. század végén működtek olyan intézmények és gondozási formák, melyek az anyák és a gyermekek védelmét szolgálták.
Franciaországban Pierre Constant Budin (1846-1907) szülészorvos a párizsi egyetem tanára kezdeményezésére tejkonyhák és anya-csecsemővédelmi tanácsadók létesültek.
Németországban, az 1890-es években francia példán indult el a csecsemővédelem, központja Lipcsében volt, Taube professzor vezetésével. Az I. világháború előtt számos „Fürsorgestelle” működött Németországban, a legmintaszerűbbek a charlottenburgi Keller, Bendix, Langstein professzorok és a düsseldorfi Schlossmann professzor által vezettet intézetek voltak.
A külföldi anya-gyermekvédelmi intézmények munkájában csaknem mindenütt az intézeti gondozási munka volt a jellemző, történetesen az, hogy a tanácsra, támogatásra, segélyre szoruló anya önmaga kereste fel a gondozó intézményt.
A védőnői ellátást 1915-ben szervezték meg Magyarországon. Az elmúlt közel 100 évben bizonyította szükségességét a várandós és csecsemő-, kisdedgondozásban. Európában egyes részfeladatokat szülésznők, csecsemőápolók, egyéb egészségügyi szakemberek látnak el, különböző végzettséggel. de nem ilyen egységben, mint a Magyar védőnők. Egységes felsősfokú képzés pedig csak Magyarországon folyik. Ezért ennek a Hungarikumnak a megismertetése, elterjesztése alapvető cél. A tudományos kutatás során fel kell mérni az egyes Európai országokban folyó várandós gondozást és a gondozók képzését, a csecsemő-, kisdedgondozást és a gondozók képzését. Fel kell mérni a családok, anyukák, apukák tapasztalatait, elvárásukat az ellátásukról az egyes Európai országokban. Meg kell ismerni az egyes képzési programokat és össze kell hasonlítani a magyarországi képzéssel.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2020-12-06


2020. X. 20.
ODT online ülés
Az ODT következő, online ülésére 2020. november 6-án 10.00 órakor kerül sor.

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )