Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Metasztázis mintázatok elemzése emlőtumorokban

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
theoretical medicine
Doctoral School of Pathological Sciences

Thesis supervisor: Anna-Mária Tőkés
Location of studies (in Hungarian): SE-II. SZ. Patológiai Intézet
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

Az emlőrák heterogén betegség, mind klinikai, mind patológiai, mind molekuláris értelemben. A 2013-as St. Gallen-i nemzetközi szakértői panel a következő emlő carcinoma alosztályokat határozta meg az ösztrogén receptor (ER), progeszteron receptor (PgR), Her2 és Ki67 fehérjeexpresszió alapján. Luminalis A-szerű (LUMA): ER-pozitív és PgR-pozitív, alacsony Ki67 index, Her2-negatív, „recurrence risk” alacsony; HER2-negatív Luminalis B-szerű (LUMB1): ER-pozitív és Her2-negatív, és a következők közül legalább egy teljesül: magas Ki67, PgR-negatív/alacsony, „recurrence risk” magas; HER2-pozitív Luminalis B-szerű (LUMB2): ER-pozitív és Her2-pozitív, bármely PgR, bármely Ki67; Her2-pozitív (nem Luminalis): ER-negatív, PgR-negatív, Her2-pozitív; valamint ER-negatív, PgR-negatív, Her2-negatív, azaz tripla-negatív [1]. Mindig vita tárgya a minimálisan vizsgálandó és megadandó prediktív és prognosztikus markerek száma. Napjainkban a rutinszerűen meghatározott, többek között fontos prediktív markerek emlőtumorokban, az ösztrogénreceptor (ER), a progeszteronreceptor (PgR), Ki67 és a HER2, melyeknek negatív prediktív értéke jelentős, ugyanis ER-negatív daganat esetén az endokrin terápia, HER2-negatív tumor esetén pedig az anti-HER2 terápia hatástalansága szinte bizonyos.
Számos vizsgálat történt arra vonatkozóan, hogy a különböző immunfenotípust mutató emlőtumorok milyen kezelést igényelnek és milyen a várható prognózisuk[2-4]. Például a LUMA daganatok jó prognózisúnak számítanak, jól reagálnak a ma alkalmazott endokrin kezelésekre, de még így is több mint a betegek 25%-ában 15 év elteltével áttétek jelentkezhetnek. Egyre több irodalmi adat ismerteti az emlődaganatok áttátképzésének a mechanizmusait és egyre inkább úgy tűnik, hogy a különböző altípusok különböző távoli szervekbe adnak metasztázisokat mely folyamatnak a háttere nem, vagy csak részben tisztázott. Az egyes altípusok igen különböző genetikai mintázattal jellemezhetőek a progresszió során. Viszonylag kevés korábbi tanulmány foglalkozik az alcsoportokon belüli rizikóbecslésre alkalmas modellek fejlesztésével, a prognózis meghatározására alkalmas faktorok azonosításával, és a daganaton belüli heterogenitás és az áttétképzés összefüggéseinek vizsgálatával [4-7].
A leggyakoribb emlőrák altípusok prognosztikai- és rizikó faktorainak pontosabb megállapítása számos szempontból nagy jelentőséggel bír.
Tervezett kutatásunk elsődleges célja a különböző szubtípust mutató emlőrákok intratumorális heterogenitásának vizsgálata, a primer tumorok és távoli áttéteik párhuzamos elemzése. Többek között immunhisztokémiai, FISH és újgenerációs szekvenálás (NGS) módszereket alkalmazva a primer tumor különböző frakcióit az áttétekkel hasonlítjuk össze.
A program eredményeként feltérképezzük az áttétképzés alapvető biológiai és morfológiai jellemzőit a különböző szubtípust mutató emlőtumorokban és amennyiben lehetséges prospektív minták bevonásával meghatározzuk a szubtípusokra jellegzetes metasztatikus genetikai mintázatot.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2020-12-06


2020. X. 20.
ODT online ülés
Az ODT következő, online ülésére 2020. november 6-án 10.00 órakor kerül sor.

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )