Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Sejtproliferáció és sejthalál szabályozása

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
theoretical medicine
Doctoral School of Pathological Sciences

Thesis supervisor: László Kopper
Location of studies (in Hungarian): Semmelweis Egyetem I.sz. Patológiai és Kísérleti Kutató Intézet
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

A daganatok kialakulásában és növekedésében szerepet játszó szabályozási zavarok hátterében genetikai és epigenetikai tényezők állnak, amelyek részben biztosítják a daganat autonómiáját, részben a környezethez való megváltozott viszonyt. A proliferáció és a sejthalál (elsősorban apoptózis) hibáinak tanulmányozásához in vivo és in vitro rendszereket és módszereket használunk, beleértve a molekuláris technikákat (pl. transzfekció, mRNS és fehérje expresszió PCR-alapú módszerekkel és szöveti mikroarray-vel, szekvenálás stb), valamint a különböző sejtvonalakat, xenograftokat és humán mintákat. A vizsgálati rendszerek között szolid tumorokkal (elsősorban vastagbélrák, tüdőrák) és lymphomákkal foglalkozunk, melyeken a sejtproliferációt és apoptózist befolyásoló (indukáló vagy gátló) természetes szabályzók, és mesterséges anyagok (pl. citosztatikumok és citotoxikus szerek) hatását vizsgáljuk. A citosztatikumok között a fő érdeklődési területet a jelátvitelben szereplő kulcsmolekulák ellen termelt anyagok jelentik. Ilyen szabályzók a tirozin-kináz receptorok (pl. az EGFR, epidermális növekedési faktor receptor), a fehérje-kináz és lipid-kináz út tagjai (pl. RAS, RAF, MAPK, illetve PI3K, AKT, mTOR). A természetes szabályzók között részletesen foglalkozunk a TGFb jelátviteli út működésével, valamint a retinsav és származékainak hatásával. A daganatok kialakulásával kapcsolatban foglalkozunk a daganatos őssejtek kérdésével, az őssejtek szabályozásán belül főleg a Notch-út aktivitásával. A daganat és környezetének kapcsolatában részben a matrix egyes elemeit (pl. szindekán), részben az angiogenezisért felelős tényezőket vizsgáljuk.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2020-12-06

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )