Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Gyula Poór
Infekció és autoimmunitás ízületi gyulladásos betegségekben

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Doctoral School of Molecular Medicine

Thesis supervisor: Gyula Poór
Location of studies (in Hungarian): Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet
Abbreviation of location of studies: ORFI


Description of the research topic:

A kutatási téma leírása:

1. TT vírus lehetséges patogenetikai szerepe
Az autoimmun reumatológiai kórképek, így a rheumatoid arthritis (RA), idiopathiás inflammatorikus myopathiák (IIM), szisztémás lupus erythematosus vagy progresszív szisztémás sclerosis (PSS) közös jellemzője a keringő autoantitestek, ízületi érintettség és változatos extraartikuláris tünetek jelenléte és az ismeretlen etiológia. E betegségek kiváltásában a genetikailag fogékony szervezetben a vírusok szerepe régóta felmerült, a direkt patogenitásra utaló jelek mellett a molekuláris mimikri, a vírusok vagy virális proteinek által indukált T sejt és B sejt abnormalitások és egyéb immunrendszerbeli defektusok révén. A TT vírus egy újonnan felfedezett egyszálú DNS vírus, mely rendkívül gyakran - populációtól és metodikától függően 10-90 %-os prevalenciával – mutatható ki emberben. Bár a vírust többféle betegség (laryngeális carcinoma, Kaposi sarcoma, hepatitis stb) kiváltásával is összefüggésbe hozták, a vírus patogenetikai szerepe a mai napig tisztázatlan; kórokozó szerepére vonatkozóan autoimmun reumatológiai betegségekben alig van adat. Munkacsoportunk az utóbbi kérdéskört vizsgálja. Az SLE patogenezisében szerepet játszó HRES-1 endogén retrovírus által kódolt fehérje elleni autoantitestek B sejt epitópjainak azonosítása során észleltük a TT vírussal való szekvencia homológiát, mely a TT vírus patogenetikai szerepére is rávilágított. Vizsgálataink alapján a TTV fertőzöttség gyakoribb súlyos IIM-es betegeken, mint enyhe IIM-ben, RA-ban vagy egészséges kontrollokban. Számos kérdés azonban a TT vírus patogenetikai szerepével kapcsolatban tisztázásra vár, ezek közül munkacsoportunk számos kérdéskört vizsgál. Ezek közül kiemelendő a TTV által indukált humorális immunválasz (antitestek) jelentősége, patogenitás direkt bizonyítékai, az epidemiológiai asszociáció és a valódi betegséget okozó hatás elkülönítése és a TTV fertőzéssel együttjáró infekciók esetleges megnyilvánulása.


2. Toll-like receptorok jelentősége immun-mediálta reumatológhiai kórképekben
A Toll-like receptoroknak (TLR) az infektív ágens kezdeti felismerésében, az immunválasz elindításában és az adaptív immunválasz erősségének szabályozásában játszott szerepe alapján feltételezik, hogy a TLR expresszió és a jelátvitel megváltozása egy kóros immunválaszhoz, és immun-mediált betegségek kialakulásához vezethet a TLR jelátviteli folyamatokban szerepet játszó genetikai tényezők megváltozása révén. Saját vizsgálataink során igazoltuk, hogy a spondylitis ankylopoeticában (SPA) és reaktív arthritisben korábban észlelt Toll-like receptor 4 (TLR4) által mediált funkcionális eltérések függetlenek a TLR4 Asp299Gly és Thr399Ile polymorfizmusoktól. A TLR2 TLR2 gén intronjában előforduló GT dinukleotid ismétlődéseket vizsgálva, a rövidebb GT ismétlődés gyakorisága koreai populációban szignifikánsan nagyobbnak bizonyult RA-ban egészségesekhez képest. Munkacsoportunk jelenleg a TLR2 genetikáját a TLR2-mediálta gének expressziójával együtt vizsgálja autoimmun betegségekben.

3. Autoimmunitás, infekció, immun-mediálta folyamatok és mozgásszervi kórképek további összefüggései
Az SLE celluláris abnormalitásait, különös tekinettel az immunkomplexkötő Fcgamma és komplement receptorok szerepére vonatkozóan az ELTE-vel közösen vizsgáltuk. Az SLE-s betegek B limfocitái konzekvensen csökkent komplement receptor 1 (CD32) expressziót mutattak mind RNS mind fehérje szinten a kontrollhoz képest. A csökkent sejtfelszíni FcgammaIIa (CD32) protein kifejeződés mRNS szinten nem mutatkozott. Továbbiakban az immunkomplexkötő receptorok, főként a CD32 és CD35 funkcionális jelentőségét vizsgáljuk SLE-s betegekben. A rheumatoid arthritis (RA) patogenezisében és diagnosztikájában egyaránt kulcsszerepet játszó citrullinált antigének elleni autoantitestek (aCCP) tanulmányozásakor megállapítottuk, hogy az ellenanyagok jelenléte szignifikáns összefüggést mutatott a HLA shared epitope antigénekkel, ugyanakkor független volt a peptidil-arginin deimináz enzim 4 génjének korábban leírt polymorfizmusaitól. Az aCCP pozitivitással leginkább asszociált HLA alléleket azonosítottuk magyar RA-s beteganyagon. Legújabb vizsgálataink során csont Paget-kórban szenvedő betegek monocytáin sikerült új jelátviteli útvonalakat feltárni; itt elsősorban a - korábban elsősorban az infekciók elleni védekezben szerepet játszó - IFN szerepet vetettük fel.

A PhD témák hátterét az ORFI beteganyaga, korszerűen felszerelt molekuláris biológiai laboratóriuma és az itt felépített biobank biztosítja, színvonalát a már megjelent nemzetközi publikációk jelzik.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2020-10-17


2020. X. 20.
ODT online ülés
Az ODT következő, online ülésére 2020. november 6-án 10.00 órakor kerül sor.

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )