Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Beatrix Kotlán
Immunológiai és környezeti tényezők befolyása gyulladási folyamatokkal kapcsolt szöveti sejtburjánzások kimenetele

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
theoretical medicine
Doctoral School of Molecular Medicine

Thesis supervisor: Beatrix Kotlán
Location of studies (in Hungarian): Országos Onkológiai Intézet
Abbreviation of location of studies: ONKI


Description of the research topic:

1/Specifikus célok, azok háttere és jelentősége:

Különböző szöveti eredetű és eltérő jellegű sejtburjánzások hátterében igen sokféle tényező állhat. Ezek feltérképezése nagymértékben segíti a pathomechanizmus felderítését, ami viszont hozzájárul új hatékony kezelési stratégiák kidolgozásához. A normális morfológiájú és funkciójú sejtektől kisebbb nagyobb mértékben eltérő tulajdonságok feltérképezése szövettani, sejtbiológiai, biokémiai és genetikai szempontok szerint szisztematikus módon vizsgálva, olyan új jellegzetességek és összefüggések feltárásához vezethet, amely a kórós elváltozások korai felismeréséhez és további szövetburjánzás meggátlásához nyújthat fontos információt.
A tématerv specifikus célja különböző eredetű, gyulladási folyamatokkal is összefüggő kóros szöveti elváltozások széleskörű vizsgálata, amely révén a sejt szintű jellegzetességektől a genetikai abnormalitásokig, DNS elemzéssel detektálható eltérésekig követjük a változásokat. Kialakulás és eredet szempontjából különböző kóros szöveti elváltozásokat vizsgálunk majd: psoriazist, a bőr kóros gyulladásának egy formáját, endometriozist, a méh falának burjánzásával járó elváltozást, valamint főleg a bőr rosszindulatú daganatait, de egyéb szöveti eredetű szolid tumorokat is. A koros sejtek mikrokörnyezetében kialakult változásokat többféle szempontból hasonlítjuk össze: különböző szabályozó faktorok minősége és mennyisége, jellegzetes egyéb hatóanyagok biokémiai összetételének elemzése, különböző típusú és specificitású ellenanyagok meghatározása és a sejtek által környezetükbe juttatott sejtmembrán komponensek definiálása. További célunk a különböző eredetű sejtszaporulatok elemeinek bővebb megismerésére a sejtproliferáció és sejtpusztulás szabályozási lehetőségeinek feltárása céljából. Ezért az in vitro tenyésztési körülmények stimuláló és gátló ágensekkel való módosításainak sejtnovekedést befolyásoló hatásosságát is néznénk. A specifikus célkitűzések között igen nagy hangsúlyt kap majd az immunrendszer azon sejtes és főleg humorális elemeinek, valamint a termelt szabályozó molekuláknak a részletes megismerése, amelyek fontos szerepet játszanak a fenti gyulladásos folyamatokkal kapcsolt kóros szöveti burjánzások kimenetelében.
2/ Specifikus célok megvalósítására alkalmazott technikák:
A kóros szöveti elváltozások mélyebb szintű elemzésére, gyakorlatilag felsorakoztatjuk a szövettani, sejtbiológiai, immunológiai, molekuláris biológiai és genetikai módszertani lehetőségek igen széles repertoárját. Csak néhányat említve a tervezettek közül: Különféle speciális markerek, így újonnan meghatározott tumorasszociált glycoproteinek és glycolipidek sejtmembrán expressziós szintjét vizsgáljuk majd. A szöveti mikrokörnyezetet sok szinten jellemezzük majd: citokin profil, kóros sejtek által leválasztott membránkomponensek, az immun sejtek által termelt ellenanyagok specificitásának meghatározása. A kóros sejtek környezetében fellelhető speciális immun sejtek DNS szintű elemzése, az általuk termelt immunglobulin repertoár meghatározása céljából. Az alkalmazott technikák között igí szerepelnek: Standard RNS és DNS alapú technikák: RT-PCR, quantitativ PCR, molekuláris genetikai eljárások között az antitest tervezéses módszer kiemelt. A bakteriális klónozási technikáktól a fág megjelenítéses biotechnológiai módszerek minden szükséges egyedi lépésével szerepelnek majd. DNS szekvenálás és adatelemzés kiemelt jelentőségű. Fehérje tisztítási módszerek, Western és immunoblot szerepelnek. Immunfluoreszcens FACS analízis, konfokalis laseres mikroszkópia, Enzim jelölt immunszorbens (ELISA) és ELISPOT technikák, szöveti és általános microarray módszerek valamint immunohisztokémia szerepelnek majd többek között.
3/ A tématerv jelentősége
A normális morfológiájú és funkciójú sejtektől eltérő jellegzetes tulajdonságok még szélesebb körű DNS szintíg nyúló feltérképezése segíti olyan új jellegzetességek és összefüggések feltárását, amely a kórós elváltozások korai felismerésében és további szövetburjánzás meggátlásában hathatós stratégiák kifejlesztéséhez nyújt fontos információt.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2020-10-17


2020. X. 20.
ODT online ülés
Az ODT következő, online ülésére 2020. november 6-án 10.00 órakor kerül sor.

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )