Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
A protoonkogének és tumor szuppresszor gének kifejeződése a terhességi trofoblaszt tumorokban és normál lepényben

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Doctoral School of Molecular Medicine

Thesis supervisor: Vilmos Fülöp
co-supervisor: László Kopper
Location of studies (in Hungarian): Semmelweis Egyetem
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

A terhességi trofoblaszt betegségek olyan egymással kapcsolatban levő kóros állapotok, amelyek a chorion szövet kóros növekedésével jellemezhetőek és magukban foglalják a változékony helyi invazív és távolra szóródó hajlammal rendelkező mola terhességet, invazív molát és choriocarcinomát. Ezeknek a betegségeknek a kóroktana és természete mindeddig vitatott volt.
Programunkban kísérletet szeretnénk tenni arra, hogy tanulmányozzuk a tumor szuppresszor gének és proroonkogének kifejeződését choriocarcinomákban, mola hydatidosákban és a normális lepényekben, valamint arra, hogy DNS szekvenálással kimutassunk minden lehetséges mutációt a mola szövetben és a choriocarcinomában. Így remélhetőleg jobban megértjük azokat a molekulár-genetikai változásokat, amelyek kapcsolatba hozhatóak a trofoblaszt betegségek eredetével és progressziójával. A fenti géneken kívül törekszünk a funkcionálisan fontos egyéb gének (sejtciklus regulátorok, növekedési faktor receptorok, citokinek, apoptosishoz kapcsolódók) kifejeződési profiljának meghatározására (DNS és RNS fingerprinting és membrán-hibridizációs módszer segítségével); azaz esetünkben a normális lepényben, a részleges és teljes mola hydatidosában és a choriocarcinoma sejtvonalakban összehasonlítanánk ezen gének kifejeződési mintázatát.
Az onkogének és más genetikai markerek segítségével alá szeretnénk támasztani azt az elképzelést, hogy a gesztációs trofoblaszt megbetegedések olyan tumorcsoportot alkotnak, melyek entitásai egymással kapcsolatban állnak, a terhességben keletkeznek és különböző mértékben hajlamosak invázióra és metasztázis képzésre. Fő erőfeszítésünk arra irányul, hogy meghatározzuk a betegség kedvezőtlen alakulását előrejelző faktorokat, főként a teljes mola hydatidosában, melynél úgy a biokémiai perzisztencia, min a fizikális szóródás, illetve metasztázis igen gyakori. Reméljük eredményeink fontos információt szolgáltatnak majd mind a daganatos kórfolyamatok, mind a koraterhességek megértéséhez.
Az immunológiai vizsgálatok során összehasonlítjuk az egészséges terhességből származó placenta, teljes és részeges mola, valamint choriocarcinoma antigénjeire adott anyai immunválaszt. Vizsgáljuk az immunsejtek számát és aktivitását a beágyazódás terülétén paraffinban fixált metszeteken. (T sejt aktiváció, regulátor T sejtek - immunhisztokémia CD8, GrB, FoxP3 és CD66 antitestekkel; Granzyme B pozitivitás jelenléte – aktív GrB+ T sejtek aránya) A trofoblaszt betegségekben és normális terhességekben tanulmányozzuk a T sejtek működését és klonalitását is a T sejt receptor béta láncának vizsgálatán keresztül. Ezt követően CEACAM-6 és Laminin Receptor 1 (LR1) antitestekkel immunfestést és a RT PCR vizsgálatokat végzünk, melyeknek jelentősége lehet a beágyazódás szabályozásában, a kóros és egészséges trofoblaszt sejtek inváziójában, valamint a T sejt survaillance hatékonyságának módosításában.
Megerősítő vizsgálatokat tervezünk még a T sejt receptor kifejeződésének mérése irányában, valamint olyan funkcionális vizsgálatokat, amelyek a Laminin receptor 1 hatását bizonyíthatják a beágyazódás szabályozásában. Ebből a célból felvettük a kapcsolatot a Yale Egyetem Reproduktív Biológiai Laboratóriumával, ahol készséggel áltak a rendelkezésünkre, és az általuk kifejlesztett immortalizált normális endometrium stroma sejteket a részünkre megküldik, hogy azon a kérdéses vizsgálatokat elvégezhessük. Tervezünk még trofoblaszt inváziós vizsgálatokat lamininnal fedett Matrigel mátrixon LR1 kezelés előtt és azt követően, továbbá az immortalizált normál endometrium stroma sejteken az LR1 expresszió változásának mérését progesztin kezelést hatására.
Egy a programhoz kötődő, de időtartamában és kiterjedésében azon túlmutató sejtes vizsgálat előkészítését is elvégeztük, melynek keretében a trofoblaszt tumorok (choriocarcinoma) és a lymphocyták interakciót kívánjuk vizsgálni 3 dimenziós (spheroid) tumorszövet felületén, majd az eddig talált gének kiütésével (HLA-G, CEACAM-1 és 6, LR1) igyekszünk a gének fontosságát meghatározni, valamint a T sejt inaktiválásban betöltött szerepét tisztázni.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2020-10-17


2020. X. 20.
ODT online ülés
Az ODT következő, online ülésére 2020. november 6-án 10.00 órakor kerül sor.

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )