Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Nőgyógyászati kórképek genetikai háttere

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Doctoral School of Molecular Medicine

Thesis supervisor: József Gábor Joó
Location of studies (in Hungarian): Semmelweis Egyetem I.sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

A leiomyoma uteri, illetve az endometriosis egyaránt gyakori nőgyógyászati betegségek. Noha a rendelkezésre álló klinikai ismereteink már jelenleg is széleskörűek, a kórképek genetikai háttere vonatkozásában viszonylag kevés ismeret áll rendelkezésre. Vizsgálataink célja ezeknek a bővítése, szélesítése.
A myoma uteri genetikai hátterének tisztázása céljából az utóbbi időben több, sokat ígérő vizsgálat történt. E vizsgálatok a kórkép pathogenesisében esetlegesen érintett géneket több csoportba osztották. Kutatásaink célja, hogy a kórkép etiológiájában esetlegesen szerepet játszó ún. proapoptoticus (MST4-, PAWR-, DAPK1-, CARD6-, TNC-, SRPX), szöveti növekedést promotáló (TPSAB-1-, SDC1-, TWIST-1, IGF1-, IGF-2), valamint a szöveti migratio és osztódás elősegítésében szerepet játszó (CLDN1, CD44, LEPR, PTPN13) gének tényleges etiológiai szerepét megpróbáljuk tisztázni. E gének kapcsán, nagyszámú mintán (illetve kontroll-mintán) végezhető génexpressziós vizsgálatok érdemi következtetések levonására adhatnak módot.
Az endometriosis genetikai hátterét illetően ugyancsak több gén (CLDN3, CLDN4, IGF’, IGF2, StAR, P450, ERα, ERβ, MMP1, MMP2 stb.) kóroki szerepe felmerült. Vizsgálatainkat egyrészt e génekre, illetve más, eddig a figyelem középpontjába kevésbe jutott génekre irányítanánk. A tervezett génexpressziós vizsgálatok segítenének bizonyos gének korábban feltételezett kóroki szerepének tisztázásában, de új ismeretek feltárását is lehetővé tehetik.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2020-10-17


2020. X. 20.
ODT online ülés
Az ODT következő, online ülésére 2020. november 6-án 10.00 órakor kerül sor.

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )