Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Csaba Barta
A Tourette szindróma genetikai és epigenetikai rizikófaktorainak vizsgálata

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
theoretical medicine
Doctoral School of Molecular Medicine

Thesis supervisor: Csaba Barta
Location of studies (in Hungarian): Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézet
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

A Tourette szindrómával összefüggésbe hozható gének és régiók mikroRNS-ek általi szabályozásának vizsgálata, valamint a szabályozás funkcionális karakterizálása.

2.
A kandidáns gének epigenetikai vizsgálata kezelt és kezeletlen neurális sejtvonalakban.

3.
A teljes genomra kiterjedő DNS metiláció változásának vizsgálata kezelt és kezeletlen állatmodellekből származó agymintákban, valamint humán vérmintákban. (A vizsgálatokhoz a következő módszerek kerülnek alkalmazásra: promoter vagy CpG sziget-specifikus microarray, MeDIP szekvenálás, immunfluoreszcens technikák, biszulfitos genom szekvenálás.)

A kutatás leírása:

A szövetspecifikus génexpresszió szabályozásában számos molekuláris mechanizmus vesz részt, beleértve az epigenetikai módosításokat, illetve a nem kódoló RNS-eket (különös tekintettel a mikroRNS-ekre), melyek a betegség patogenezisét befolyásolják. A kandidáns mikroRNS-ek hatását az in silico módszerekkel meghatározott célgénekre, illetve az gének szabályozó régióiban fellelhető génvariánsok befolyását eme regulációra funkcionális vizsgálatokkal kívánjuk megerősíteni. Különböző humán neuronális sejtvonalakon (pl. neuroblastoma IMR32, SH-SY5Y és SK-NF1, valamint retinoblastoma Y79 sejteken) luciferáz riporter-génexpressziós analíziseket tervezünk, kiegészítve RT-PCR, illetve Western blot vizsgálatokkal. A kutatást finanszírozó EU-s Marie Curie projekt keretében egy német gyógyszergyári kollaborációban előállított rágcsáló Tourette modellállatok agymintáiban tervezzük a striatumban létrehozott 6-OH-dopamin lézió hatására létrejövő epigenetikai változások vizsgálatát. A tejes genom metilációt mikroarray technikával, illetve MeDIP szekvenálással vizsgáljuk, a targetek validálására biszulfitos szekvenálást alkalmazunk. A hisztonok módosításait kromatin immunprecipitációval (ChIP) vizsgáljuk. Az állatok léziót követő különböző glutamáterg és dopaminerg szerekkel való kezelését követően szintén vizsgáljuk az epigenetikai változásokat.


Deadline for application: 2020-10-17


2020. X. 20.
ODT online ülés
Az ODT következő, online ülésére 2020. november 6-án 10.00 órakor kerül sor.

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )