Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Tamás Németh
SEJTES INTERAKCIÓK VIZSGÁLATA AUTOIMMUN ÍZÜLETI GYULLADÁSBAN

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
theoretical medicine
Doctoral School of Molecular Medicine

Thesis supervisor: Tamás Németh
Location of studies (in Hungarian): Semmelweis Egyetem
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

HÁTTÉR
A szisztémás autoimmun betegségek az immuntolerancia károsodásával jellemezhető kórképek. Ezek a betegségek (például a rheumatoid arthritis, a szisztémás lupus erythematosus, a szisztémás sclerosis, az autoimmun myositis) gyakori velejárója a több ízületet érintő polyarthritis, mely az ízületi belhártya gyulladásával jár. Ebben a folyamatban számos sejttípus vesz részt kezdve a neutrofil granulocitáktól a makrofágokon át a szinoviális fibroblasztokig. Mivel a jelenleg forgalomban lévő terápiákkal nem minden esetben érhető el remisszió, újabb gyógyszerek kifejlesztése szükséges, melyhez jobban meg kell ismerni a patomechanizmust.
Korábbi munkánk során kimutattuk, hogy az Fc-receptor γ-lánc ITAM tirozin-Syk-CARD9 jelpálya fontos szerepet tölt be az experimentális ízületi gyulladás kialakulásában, részben a neutrofilek helyszínre toborzásában fontos pozitív visszacsatolás kialakítása révén; a neutrofilek akkumulációjában ugyanakkor feltehetően szinoviális fibroblasztok és egyéb sejtek is részt vesznek. Az eddigi kutatások ellenére a különféle sejttípusok közötti kölcsönhatások sok aspektusa azonban még feltáratlan.

HIPOTÉZIS
Jelen munkánk során azt feltételezzük, hogy gyulladásos körülmények között a különböző sejttípusok között gazdag többirányú interakció áll fenn. A sejttípusok között kialakuló közvetett és közvetlen kapcsolatokat, illetve a jelpályákban résztvevő molekulákat tervezzük vizsgálni.

CÉLKITŰZÉSEK
Egér-eredű sejtekkel végzett kísérletek
1.1.) Az egérből származó gyulladásos szinoviális folyadék hatásának vizsgálata különböző immunsejteken és szinoviális fibroblasztokon

1.2.) Az egérből származó gyulladásos ízületi folyadékkal aktivált sejtek felülúszójának hatása különféle sejtekre

Humán sejteken végzett kísérletek
2.1.) A rheumatoid arthritis-es betegektől nyert szinoviális folyadék hatásának vizsgálata különböző humán immunsejteken és szinoviális fibroblasztokon

2.2.) A rheumatoid arthritis-es betegektől nyert ízületi folyadékkal aktivált sejtek felülúszójának hatása különféle sejtekre

További vizsgálatok
3.1.) A korábbi kísérletek során nyert felülúszók és az egerekből, illetve a rheumatoid arthritis-es betegekből származó arthritis-es ízületi folyadék összetételének összevetése

3.2.) Az egyes immunsejtek, illetve a szinoviális fibroblasztok közötti direkt interakciók vizsgálata

Jelpálya-feltérképezés
4.1.) Jelátviteli vizsgálatok genetikai megközelítéssel
Receptor-hiányos (például különféle Fcγ-receptor- vagy integrin-deficiens, Syk–/– vagy CARD9–/–) egér immunsejteket és szinoviális fibroblasztokat tervezünk vizsgálni.

4.2.) Jelpálya-analízis inhibitorok segítségével
Humán immunsejteket és szinoviális fibroblasztokat fogunk vizsgálni.

VÁRHATÓ EREDMÉNYEK
Munkánk új aspektusokat tárhat fel a különféle immunsejtek, illetve a szinoviális fibroblasztok között fennálló interakciók tekintetében autoimmun ízületi gyulladásban és lehetőséget teremthet újabb terápiás célmolekulák, illetve jelpályák azonosítására.


Deadline for application: 2020-10-17


2020. X. 20.
ODT online ülés
Az ODT következő, online ülésére 2020. november 6-án 10.00 órakor kerül sor.

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )