Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Attila Mócsai
A gyulladásos betegségek molekuláris mechanizmusai és új terápiás megközelítései

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Doctoral School of Molecular Medicine

Thesis supervisor: Attila Mócsai
Location of studies (in Hungarian): SE-Élettani Intézet
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

A PhD-téma keretében az autoimmun és egyéb gyulladásos betegségek molekuláris mechanizmusait vizsgáljuk genetikai és farmakológiai megközelítésekkel. Kutatásaink elsősorban a különböző gyulladásos betegségek állatmodelljeinek vizsgálatára, a celluláris és molekuláris mechanizmusok minél részletesebb megértésére irányul. A kísérleteket elsősorban transzgénikus egereken végezzük. A genetikai megközelítések során transzgénikus (teljes és sejtvonal-specifikus knockout, hagyományos transzgénikus, knock-in) egerek válaszait vizsgáljuk különböző gyulladásos betegségek állatmodelljeiben. A gyulladásos válasz vizsgálatára biokémiai, immunológiai, funkcionális és mikroszkópos képalkotó vizsgálatokat alkalmazunk. A kísérleteket kiterjesztjük humán beteganyagon való vizsgálatok irányába is, és részt veszünk új terápiás megoldások (elsősorban kináz-gátló gyógyszerjelölt-molekulák) fejlesztésében is. A téma eredményeképpen fontos imformációkat szerezhetünk a gyulladásos betegségek kialakulásának mechanizmusairól, melyeket a későbbiekben a betegségek diagnózisában és terápiájában is felhasználhatunk.
A téma konkrét célkitűzései az alábbiak:
1) Autoantitest-indukált gyulladásos betegségmodellek vizsgálata
A kísérletek során a K/B×N szérum-transzfer-arthritis, a kollagén antitest-indukált arthritis, illetve a VII. típusú kollagén elleni antitesttel kiváltott hólyagos bőrgyulladás mechanizmusait vizsgáljuk egerekben. Ezek a humán rheumatoid arthritis, illetve az epidermolysis bullosa acquisita betegségek állatmodelljei. A kísérletek során különböző jelátviteli molekulák, illetve sejtfelszíni receptorok genetikai hiánya esetén vizsgáljuk a betegségek lefolyását. Az egyes fehérjék (pl. tirozin-kinázok) szerepének részletesebb megértése céljából további részletes celluláris, molekuláris és képalkotó vizsgálatokat (pl. sejt-infiltráció áramlási citometriás vizsgálata, citokinek és egyéb gyulladásos mediátorok koncentrációjának meghatározása, génexpressziós vizsgálatok, hisztológiai, microCT és egyéb in vivo képalkotó vizsgálatok, stb.) végzünk. Az egyes sejtvonalakban létrejövő jelátviteli folyamatok szerepének meghatározására sejtvonal-specifikus géntörléses vizsgálatokat is végzünk. A fentieken túl in vivo transzgénikus struktúra-funkció vizsgálatokat folytatunk.
2) Egyéb gyulladásos betegségmodellek vizsgálata
Ezen kísérletek során egyéb (nem autoantitest-indukált) gyulladásos betegségmodellek kialakulását vizsgáljuk. Terveink között szerepel a kontakt hiperszenzitivitás (az allergiás kontakt dermatitis modellje), a mononátrium-urát-indukált arthritis (a köszvény modellje), illetve számos, nem-autoantitest-indukált rheumatoid arthritis modell (pl. kollagén-indukált arthritis, humán TNF transzgén-indukált arthritis) vizsgálata. A kísérletek az 1. pontban vázoltakhoz hasonlóan a gyulladásos válasz és az annak alapjait képező celluláris és molekuláris folyamatok vizsgálatára és megértésére irányulnak.
3) Új gyógyszerjelölt-molekulák fejlesztése
Ezen kísérleteink során in vitro és in vivo körülmények között végzett vizsgálatok alapján kiválasztott gyógyszerjelölt-molekulák hatását vizsgáljuk a gyulladásos folyamatokra. A kapott eredmények segítségével további molekula-szerkezeti optimalizálást végzünk. A többlépéses optimalizáció segítségével in vivo hatásos, új, szabadalmaztatható gyulladásgátló molekulák kifejlesztése várható. Ezen kísérletek során a kémiai szintézist és optimalizációt kollaborációs partnereink végzik.
A kísérletek eredményeit rangos nemzetközi folyóiratokban közöljük, illetve szabadalmi védelem alá helyezzük. Eredményeink reményeink szerint jelentősen hozzájárulnak a humán megbetegedések megértéséhez és új diagnosztikai és terápiás eljárások kidolgozásához.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2020-10-17


2020. X. 20.
ODT online ülés
Az ODT következő, online ülésére 2020. november 6-án 10.00 órakor kerül sor.

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )