Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Lajos Négyesi
József Padányi
Hadtörténelmi események rekonstruálása terepen folytatott kutatásokkal

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: National University of Public Service, Budapest
military sciences
Doctoral School of Military Sciences

Thesis supervisor: József Padányi
co-supervisor: Lajos Négyesi
Location of studies (in Hungarian): https://hhk.uni-nke.hu/kutatas-es-tudomanyos-elet/doktori-iskolak/hadtudomanyi-doktori-iskola/bemutatkozas
Abbreviation of location of studies: HDI


Description of the research topic:

A hadtörténelem fontos forráscsoportját jelentik a terepkutatásokkal feltárható objektumok és jelenségek. Az alkalmazott módszereket, az eredmények értékelését és értelmezését a hadirégészet fogja össze. Az NKE 2006-ban kapcsolódott be a Zrínyi-Újvár területén folyó hadirégészeti kutatásokba, ami az 1664-es ostrom nyomainak felkutatását célozta. Az itt elért eredményekre alapozva, az egyetem kutatócsoportja 2015-től közreműködik Szigetvár 1566-os ostromát kutató OTKA programhoz.

Célkitűzések:

A program résztvevőivel megismertetni a hadirégészet kutatási területeit, munkamódszereit, eszközeit, a kutatási eredmények értékelését és értelmezését, a fontosabb hazai és külföldi kutatások eredményeit.

Alkalmazandó módszerek, a kutatás módszertani elképzelései:

A terepkutatás előkészítése során az írott, a képi és a térinformatikai forrásanyag elemzésével elkészítjük a terepkutatás koncepcióját, mely tartalmazza a feltételezett lokalizációt, az alkalmazandó módszereket és eszközöket, valamint a várható eredményeket. A terepkutatás első fázisában terepbejárást, légi-fényképezést és a terület szkennelését (LIDAR) hajtjuk végre. Az eredmények értékelése után jelöljük ki a kutatási területet, ahol fémkereső műszeres leletfelderítést, talajfúrásos rétegvizsgálatot, geofizikai méréseket (talaj-ellenállásmérés, magnetométeres mérés, földradaros vizsgálat), valamint kutató ásatást hajtunk végre. A feltárt jelenségek pontos rögzítése után, azok elemzésével igyekszünk megállapítani a vizsgált hadtörténelmi eseménnyel vagy objektummal való kapcsolatukat.

Tervezett, illetve várható új tudományos eredmények:

A hadtörténelmi események és objektumok kutatása során a szakszerűen végzett terepkutatás az esetek többségében képes új tudományos eredményeket szolgáltatni. A feltárt információkat a forráskritika során tudjuk felhasználni, de önálló forrásértékkel is bírhatnak.

Number of students who can be accepted: 2

Deadline for application: 2020-06-30

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )