Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Gábor Romhány
Akusztikus emissziós anyagvizsgálati módszer fejlesztése

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Budapest University of Technology and Economics
mechanical engineering
Géza Pattantyús-Ábrahám Doctoral School of Mechanical Engineering

Thesis supervisor: Gábor Romhány
Location of studies (in Hungarian): BME Polimertechnika Tanszék, T. ép. III. em. 313.
Abbreviation of location of studies: PT


Description of the research topic:

a.) Előzmények: Az akusztikus emissziós roncsolásmentes anyagvizsgálati módszer a többi roncsolásmentes módszerekhez képesti eltérő tulajdonságai miatt egyre elterjedtebb az anyagvizsgálat és a szerkezetek üzem közbeni felügyelete terén. Az akusztikus emissziós módszer nagyszerűen alkalmas a tönkremenetel folyamatának feltárására, értékes információkat szolgáltat arra vonatkozóan, hogy a vizsgált szerkezetben az egyes elemi károsodási folyamatok mikor és hol jelennek meg a szerkezet terhelése során. Mint minden anyagvizsgálati eljárásnál, itt is vannak a vizsgálatot hátrányosan befolyásoló tényezők, jelen esetben a környezetből származó rezgések, valamint inhomogén anyag (pl. polimer kompozit) esetén a hullámterjedéskor fellépő jelenségek (visszaverődés, szóródás, gyengülés). Ez megnehezíti az akusztikus jelek hozzárendelését a tönkremeneteli formákhoz, illetve az akusztikus emissziós jelek forrásának helymeghatározását (lokalizáció) is nehezítik, valamint pontatlanná teszik.
b.) A kutatás célja: A kutatás keretén belül adatkiértékelési módokat kell kidolgozni a hamis jelek kiszűrésére, a valós jelek tönkremeneteli módokhoz való hozzárendelésére, illetve a károsodásból származó jel helyének minél pontosabb meghatározására.
c.) Elvégzendő feladatok:
• Irodalmi áttekintés. Szakirodalmi adatok feldolgozása az akusztikus emissziós anyagvizsgálat témakörében (időigény: kb. 8 hónap).
• Adatkiértékelési algoritmusok kidolgozása a nem az anyag tönkremeneteléből származó jelek kiszűrésére, a tönkremeneteli formák AE jel paraméter alapján történő megkülönböztetésére, valamint helyük lokalizálására, modellanyagokon végzett mérések segítségével (időigény: kb. 24 hónap).
• A kidolgozott kiértékelési eljárások validálása polimer mátrixú kompozit anyagokon elvégzett mérésekkel (időigény: kb. 16 hónap).
d.) Szükséges berendezések: A kutatómunkához szükséges technológiai, anyagvizsgáló és mérőberendezések a Polimertechnika Tanszék akkreditált laboratóriumában rendelkezésre állnak.
e.) Várható tudományos eredmények: Az akusztikus emissziós anyagvizsgálati módszer tökéletesítése, felhasználhatóságának javítása.
f.) A témához kapcsolódó irodalom:
- Romhány G, Szebényi G: Interlaminar crack propagation in MWCNT/fiber reinforced hybrid composites. Express Polymer letters 3:(3), 145-151 (2009)
- Romhány G, Czigány T, Karger-Kocsis J: Determination of J-R curves of thermoplastic starch composites containing crossed quasi-unidirectional flax fiber reinforcement. Composites Science and Technology 66:(16), 3179-3187 (2006)

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2021-03-23


2020. X. 20.
ODT online ülés
Az ODT következő, online ülésére 2020. november 6-án 10.00 órakor kerül sor.

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )