Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Károly Jármai
Acélszerkezetek tűzvédelmi tervezése

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Miskolc
mechanical engineering
István Sályi Doctoral School of Mechanical Engineering Sciences

Thesis supervisor: Károly Jármai
Location of studies (in Hungarian): Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet
Abbreviation of location of studies: EVG


Description of the research topic:

Az elmúlt években a tűzvédelem témája egyre hangsúlyosabban került előtérbe több sajnálatos esemény kapcsán. Acélszerkezeteknél ez azért is hangsúlyozottan fontos téma, mert az anyag hőmérsékletének növekedésével az acél szilárdsági és merevségi jellemzői fokozatosan leépülnek. Az európai szabványok (EC3, EC4) feszültség–alakváltozás görbék formájában megadják ezen anyagok viselkedését egy meglehetősen tág hőmérsékleti tartományra.
A tűznek kitett szerkezeti elemekre mind mechanikai, mind termikus hatások érvényesülhetnek. A mechanikai hatások az önsúlyból és a járulékos terhekből származnak, melyek a tűz kitörésekor is már hatnak a szerkezetre. A termikus hatások követik a gáz hőmérsékletének növekedését a tűz terében és meghatározza őket a szerkezeti elemek felületén végbemenő hőátadás mértéke.

A termikus hatások eredményeként a szerkezet hőmérséklete emelkedni fog.
Ezt nevezik termikus reagálásnak, ami általában hőtáguláshoz és anyag-károsodáshoz vezet a szerkezet felhevült részeiben. A helyzettől függően, a hőtágulást valami megakadályozhatja, ami hőfeszültségekhez vezet. A mechanikai hatásokkal karöltve fontos alakváltozások történhetnek és az épület szerkezete, vagy azok részei még össze is omolhatnak. Ez a folyamat a mechanikai reagálás. A teljes szerkezet viselkedését a gyakorlatban csak a részletes számítási modellekkel tudjuk megítélni.

Az acélszerkezeteket hagyományosan úgy védik a tűztől, hogy az építés során hőszigetelő anyaggal burkolják be őket. Az EC3 azonban megengedi a megfelelő tűzzel szembeni ellenállás elérésére az aktív és a passzív védekezés módszereinek együttes alkalmazását is. A védett vagy védelem nélküli szerkezeti elemek hőmérséklet-növekedését ki lehet számítani kis időnövekmények szerint. A módszer jól programozható táblázatkezelő szoftverekben. Nagyszámú szoftver áll rendelkezésre szilárdsági számítások, hőeloszlások meghatározására, szimulációk végzésére.

A doktori téma célja, hogy mind elméleti, mind gyakorlati oldalról rávilágítson a problémákra, hogyan lehet megbízható szerkezeteket tervezni, gyártani és üzemeltetni a tűzvédelem figyelembevételével hosszú távon.

A témát gondozó tanszék: Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék
Témavezető: Dr. habil Jármai Károly a műszaki tud. doktora, egyetemi tanár

Irodalom:
1. Jármai,K., Iványi,M.: Acélszerkezetek tűzvédelmi tervezése, Bevezetés az acélszerkezetekkel kapcsolatos európai szabványokba és alkalmazásukba. Gazdász-Elasztik Kft. Miskolc, 259 old. 2008. ISBN 978-963-87738-4-5
2. Farkas,J., Jármai,K.: Design and optimization of metal structures, Horwood Publishers, Chichester, UK, 2008. 328 p. ISBN: 978-1-904275-29-9
3. Jármai,K., Iványi,M.: Gazdaságos fémszerkezetek analízise és tervezése, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2001, 226 p. ISBN 963 420 674 3
4. Farkas J., Jármai K.: Economic design of metal structures, Millpress Science Publisher, Rotterdam, 2003, 340 p. ISBN 90 77017 99 2

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2020-02-28

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )