Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Miklós Tisza
Alakítási határdiagramok elméleti és kísérleti vizsgálata növelt hőmérsékleten végzett alakításoknál

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Miskolc
mechanical engineering
István Sályi Doctoral School of Mechanical Engineering Sciences

Thesis supervisor: Miklós Tisza
Location of studies (in Hungarian): Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet
Abbreviation of location of studies: ATI


Description of the research topic:

A lemezalakítás a képlékenyalakító eljárások között az egyik legelterjedtebb technológia. A lemezanyagok alakíthatósága a különféle lemezalakító technológiáknál kiemelt jelentőségű kérdés. Számos esetben egy-egy alkatrész gyárthatósága, illetve a gyártás gazdaságossága alapvetően függ az alapanyagok alakíthatóságától.
Az alakíthatóság olyan komplex fogalom, amelynek megítélésére önmagában a szokásos mechanikai jellemzők egyike sem alkalmas. Egy anyag alakíthatósága az ún. külső és belső állapottényezőkkel olykor igen tág határok között változtatható. A külső állapottényezők közül a hőmérséklet fontos szerepet tölt be az alakíthatóság javítása szempontjából: általánosan ismert, hogy a hőmérséklet növelésével az alakíthatóság monoton növekszik – kivéve, ha allotróp átalakulás történik a hőmérséklet növelésekor.
A különféle numerikus modellező és szimulációs szoftverek széleskörű alkalmazásával az alakíthatóság kérdése, különösen az alakítási határ állapotok megbízható meghatározása egyre fontosabbá vált, ezért világszerte jelentős kutatások folynak ezen a területen. A kutatás elsődleges célja a növelt hőmérsékleten végzett alakítás alakíthatósági elméleti és kísérleti vizsgálata. További fontos kutatási célkitűzés a végeselemes szimuláció és modellezés módszereinek alkalmazása olyan lemezalakító technológiai eljárásoknál, amelyeknél a kísérleti szerszámok előállítása és a tényleges kísérletek elvégzése rendkívül költséges, ezért a számítógépes modellezés és szimuláció igen jelentős költségmegtakarítást tesz lehetővé. Ezeknél az eljárásoknál a végeselemes rendszerek alkalmazása lehetővé teszi a teljes alakítási folyamat modellezését, szimulációját, a különböző technológiai és szerszámparaméterek hatásának elemzését.
Kutatási feltételek: A téma kutatásához szükséges vizsgálóberendezések (növelt hőmérsékleten végzendő vizsgálatok elvégzésére alkalmas univerzális lemezvizsgáló berendezés, a fizikai szimulációk elvégzéséhez Gleeble 3500 típusú fizikai szimulátor), valamint a vizsgálatok modellezéséhez szükséges lemezalakításra kidolgozott végeselemes programrendszerek rendelkezésre állnak.
Ipari háttér: az intézet széleskörű ipari kapcsolatrendszerrel rendelkezik a kutatásokhoz, ahol az elméleti eredmények kísérleti ellenőrzése, illetve gyakorlati alkalmazása megvalósítható.
Külföldi részképzés: az intézet széleskörű nemzetközi kapcsolatai lehetőséget biztosítanak külföldi partnerintézményekben rövidebb szakmai tanulmányúton való részvételre, illetve a külföldi részképzésen való részvételre.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2020-02-28

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )