Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Mihály Lados
Az átalakulás önkormányzati gazdálkodása

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Széchenyi István University, Győr
regional sciences
Doctoral School of Regional Sciences and Business Administration

Thesis supervisor: Mihály Lados
Location of studies (in Hungarian): Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Abbreviation of location of studies: SZE


Description of the research topic:

Az önkormányzati rendszer kialakítása, az önkormányzatiság elvének alkalmazása óriási kihívások elé állította a poszt-kommunista, poszt-szocialista országokat. Az egy központból történő, hierarchikus rendszer mentén történő irányítást az önkormányzati törvények megalkotásával egy decentralizált rendszer váltja fel. Ez a decentralizáció az önkormányzatok döntési-szabályozási rendszerén (helyi rendeletalkotás), feladatrendszerén (helyi közszolgáltatások) és forrásrendszerén (helyi döntésű saját bevételek) keresztül ragadható meg. Ez utóbbi terület tág teret ad a vizsgálatok számára a helyi és központi költségvetési kapcsolatoktól (támogatáspolitika, forrásmegosztás, kiegyenlítés), a saját forrásokon át (pl. helyi adók rendszere, helyi adóztatási attitűdök), a költségvetési tervezésig (kiadás- vs. bevétel-orientált tervezés, bázis- vs. programköltségvetés). Az Európai Uniós csatlakozásig a magyarországi tapasztalatok egy kétszakaszos modellt rajzolnak ki az átalakulás során. Az első szakaszban a helyi önkormányzatok döntően a bevételekre koncentrálnak: a saját források növelésével a meglévő helyi közszolgáltatási rendszer fenntartása és bővítése. A második szakaszban a bevételek maximalizálása mellett a költséghatékonyság érvényesítése is célként jelenik meg. A 2007-2008-as pénzügyi és világgazdasági válság hatására az előző két évtized decentralizációs folyamatait – a piaci kudarcok kezelése érdekében – centralizációs folyamatok váltották, amely eltérő mértékben érvényesült az egyes országokban. Vajon az átalakulás és az Európai uniós csatlakozást követő időszakában a közép- és kelet-európai országaiban ugyanígy megragadható ez a szakaszosság? Az összehasonlító elemzések kiterjedhetnek a rendszer egészére, de az egyes részelemek (költségvetési tervezés, támogatáspolitika, saját források) önálló vizsgálatára is.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2019-12-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )