Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Szilárd Rácz
Térszerkezeti folyamatok és városfejlődés Kelet-Közép-Európában

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Széchenyi István University, Győr
regional sciences
Doctoral School of Regional Sciences and Business Administration

Thesis supervisor: Szilárd Rácz
Location of studies (in Hungarian): Széchenyi István Egyetem
Abbreviation of location of studies: SZE


Description of the research topic:

A kutatás célja a kelet-közép-európai térszerkezet, nagyvárosállomány és városhálózat átalakulási, fejlődési folyamatainak feltárása. A rendszerváltozások városhálózati következményei. Az EU-integráció szerepe, az átalakuló gazdasági viszonyrendszer (FDI, multinacionális értékláncok, nemzeti bajnok cégek) kontextusa, területi lenyomata. A térbeli folyamatokat befolyásoló tényezők és a jellegzetes városfejlődési utak azonosítása. A gazdasági térszerkezet és a városhierarchia összefüggése (modern gazdaságirányító szerepek, globális értékláncok telephelyi struktúrái, nagyvárosok nemzetközi kapcsolatrendszerei). A főváros-központúság okai és következményei; a regionális központok szerepe és funkciója a nemzeti városhálózat-fejlesztésben. Az országok térszerkezeti és városhálózati összefüggései. A városfejlődés politikai földrajzi sajátosságai. Területi fókusz és lépték: Közép- és Délkelet-Európa egyes posztszocialista országainak fővárosai és nagyvárosai. A konkrét kutatási téma a jelentkezővel való egyeztetés során alakul ki.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2019-12-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )