Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Gabriella Vadászné Bognár
Tribológiai jelenségek vizsgálata

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Miskolc
mechanical engineering
István Sályi Doctoral School of Mechanical Engineering Sciences

Thesis supervisor: Gabriella Vadászné Bognár
Location of studies (in Hungarian): Miskolci Egyetem Gép-és Terméktervezési Tanszék
Abbreviation of location of studies: GET


Description of the research topic:

Számos elméleti és numerikus módszer alkalmazható folyadékok áramlási jellemzőinek vizsgálatára és arra, hogy meghatározzuk, milyen hatást gyakorolnak a gyártási folyamatra és a gépszerkezetek működésére. Komplex, a gyártási folyamatokra érvényes prediktív modellek általában nem ismertek, a gyakorlat nagyobb részt empirikus. A fizikai és matematikai modellek azonban elősegítik, hogy betekintést nyerjünk a gépelemek működésébe és a végtermékre hatással bíró folyadék áramlástani jellemzőibe. Fontos, hogy megismerjük az alapegyenletek és a peremfeltételek által meghatározott folyadékáramlási mechanizmusokat és az egyes paraméterek hatását, hogy befolyásolni tudjuk azok hatását.
Az elmozduló gépelemek határfelületei között a kenőanyagok rugalmas kapcsolatot teremtenek, amelyek a tribológiai rendszer paramétereitől függően fejtik ki hatásukat. A kenési körülmények ‒ a nyomás, a hőmérséklet, a nyírási sebesség ‒ jelentősen befolyásolják a felületen lejátszódó fizikai és kémiai folyamatokat.
A kenőolajok viszkozitás szempontjából nem-newtoni viselkedést mutatnak. A tribológia egyik gyakran vizsgált területe a nem-newtoni hatásnak a kenőanyag áramlási jellemzőkre gyakorolt befolyása kenőfilmekre. Az alapegyenletek és a peremfeltételek bonyolultsága miatt analitikus módszerek a feladatok megoldására csak nagyon kevés gyakorlati esetben alkalmazhatók.
A doktori téma célja, hogy mind elméleti, mind gyakorlati oldalról rávilágítson a problémákra továbbá a numerikus számítások elvégzésére. Nagyszámú szoftver áll rendelkezésre a számítások, a sebesség- és hőmérséklet eloszlások meghatározására, szimulációk elvégzésére.

Irodalom:
[1] Bhushan, Bharat; Modern Tribology Handbook, Two Volume Set, CRC Press 2001.
ISBN: 9780849384035
[2] Kudish, Ilya I.; Covitch, Michael Judah; Modeling and Analytical Methods in Tribology, Taylor and Francis 2010.
ISBN: 9781420087017

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2020-02-28

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )