Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Péter Gáspár
Autonóm járművek fúzionált állapotbecslésének kutatása környezetérzékelő szenzorok integrálásával

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Budapest University of Technology and Economics
transportation and vehicle engineering
Kálmán Kandó Doctoral School of Transportation and Vehicle Engineering

Thesis supervisor: Péter Gáspár
Location of studies (in Hungarian): Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék
Abbreviation of location of studies: KJIT


Description of the research topic:

a) Előzmények:
Az autóipar jelenleg egyik legmeghatározóbb kutatási területe az autonóm közlekedés megvalósítása. A terület számtalan részből áll, szükséges a környezet érzékelése, a jármű állapotának meghatározása, döntéshozás, majd a szükséges manőver megtervezése és végrehajtása a jármű aktuátorain keresztül. A legkritikusabb pont a kezdeti érzékelés és állapotbecslés, hiszen a későbbi rétegek ezen információk alapján operálnak. A támasztott, egymást általában kizáró követelmények, mint pontosság, robusztusság, költséghatékonyság együttes megvalósítása számos kutatási lehetőséget rejt magában.

b) A kutatás célja:
Az önvezető funkciók megjelenése előtt hagyományosan alkalmazott szenzorok (GPS, magnetométer, inerciális mérőegység, kerék enkóder) olcsóbb kivitelük miatt nem alkalmasak a jármű autonóm irányításához szükséges információk állandó biztosítására. Az érzékelés robusztus megvalósítása azonban manapság csak drágább érzékelőkkel, kiterjedt kamerarendszer, LiDAR lehetséges. Lehetőségnek adódik a teljes szenzorrendszerből kapható információk fúziója, a becsléselmélet komplex matematikai módszereinek ötvözésével. A kutatás célja intelligens járműállapot becslő módszerek kidolgozása, melyek a szenzorok és módszerek szinergiájával képesek biztosítani a szükséges pontosságot és robusztusságot. A kutatás során fontos a környezeti változásokra való adaptív reagálás képessége és az alkalmazott járműdinamikai szenzorok továbbra is költséghatékony kivitele.


c) Az elvégzendő feladatok, azok fő elemei, időigénye:
1. Az alkalmazott szenzorok modellezésének irodalmi áttekintése és valós mérések elemzése. A becsléselmélet témához kapcsolódó módszereinek megismerése
2. Módszerek és hangolási eljárások kidolgozása az említett követelmények teljesítésére szimulációs adatok felhasználásával
3. Az elkészített algoritmusok validálása, eredmények demonstrálása valós járművek méréseit is felhasználva
4. Tárgyiasult eredmények riportokban, folyóirat és konferencia kiadványban történő publikálása. PhD értekezés megírása.

d) A szükséges berendezések:
A számítástechnikai eszközök, szoftverek. MATLAB/Simulink (CarSim, CarMaker, TruckSim)

e) Várható tudományos eredmények:
Intelligens állapotbecslő rendszer kidolgozása, mely képes az autonóm járműirányítás teljes igényének állandó biztosítására, költséghatékony eljárások és szenzorok felhasználásával

Required language skills: angol
Further requirements: 
Informatikai, irányítástechnikai, becsléselméleti alapismeretek

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2019-12-23

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )