Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Csaba Csiszár
Az elektromos közúti gépjárművek üzemeltetését támogató közlekedésinformatikai módszerek fejlesztése

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Budapest University of Technology and Economics
transportation and vehicle engineering
Kálmán Kandó Doctoral School of Transportation and Vehicle Engineering

Thesis supervisor: Csaba Csiszár
Location of studies (in Hungarian): Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék
Abbreviation of location of studies: KUKG


Description of the research topic:

a) Előzmények:
Az elektromobilitási rendszer legfontosabb összetevői: az elektromos járművek, a közúti és a töltő infrastruktúra, valamint a kapcsolódó infokommunikációs és energiaellátó alrendszerek. Az üzemeltetés során a közúthálózat, az energiaellátó-hálózat és az infokommunikációs hálózat együttműködését; a jármű-, energia- és adatáramlást koordináljuk térben és időben többféle optimalizálási szempont szerint, különös tekintettel az utazói elvárásokra. Az üzemeltetés sajátossága, hogy ez elektromos jármű a villamos hálózaton nem csak a kereslet, hanem visszatáplálás során a kínálati oldalon is megjelenik. Emiatt a villamoshálózat hatékony menedzsmentjéhez elengedhetetlen az elektromos járműhasználók mobilitási igényeinek a modellezése, és az igénybefolyásolás lehetőségeinek a feltárása.
Az elektromobilitás kutatása több éve folyik a Tanszéken, a legújabb kutatási eredményeket a smart grid hálózaton végzett töltésoptimalizálás és az elektromos autóbuszok statikus és dinamikus töltőinfrastruktúrájának optimalizálása területeken publikáltuk. Az eddig elért eredmények alapján a kutatás újabb irányokban bővíthető a legújabb technológiai és szabályozási lehetőségek és feltételek figyelembe vételével, a gyakorlati alkalmazások elősegítése és a társadalmasítás érdekében.

b) A kutatás célja:
Az elektromobilitási rendszer közlekedési, informatikai és energiagazdálkodási szempontú vizsgálata; tervezési és üzemeltetési módszerek kidolgozása; különös tekintettel az energia kereslet és kínálat összehangolására. A járműhasználati és töltési szokások feltárása, azok befolyásolási módszereinek kidolgozása. Az energia termelői kapacitások hozzárendelése az elektromos közúti járművek energiaigényéhez, figyelembe véve a tárolási- és a hálózati kapacitásokat, valamint a kétirányú energia- és információáramlást. A szabályozó eszköz- és információs rendszer kidolgozása; az információs szolgáltatásoknál az energiagazdálkodással összefüggő adatok felhasználása pl. töltésmenedzsment, járműhasználati szokások befolyásolása célokra. A smart home és a járművek kapcsolatainak elemzése; a smart home beillesztése tágabb keretrendszerbe: smart grid, smart city.

c) Az elvégzendő feladatok, azok fő elemei, időigénye:
1. év ● az elektromos járműhasználati és töltési szokások feltárása, elemzése
● az elektromobilitásra épülő energia keresleti, közlekedési és parkolási igénymodell kidolgozása
● a best practice-k elemzése és hazai adaptálásának vizsgálata
2. év ● a kereslet és a kínálat összerendezését segítő, a járműhasználatot befolyásoló rendszerek és folyamatok elemzése, modellezése
● a smart grid rendszer modellezése, a működési elvek meghatározása, a folyamatok jellemzőinek meghatározása
● a sztochasztikus megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségének a vizsgálata az elektromos járművek töltéséhez
3. év ● az okos töltést és visszatáplálást támogató információs és díjbeszedési rendszerek, folyamatok és szolgáltatások fejlesztése
● az igény befolyásolás hatásainak feltárása, elemzése felhasználói és rendszerüzemeltetői szempontok alapján
● a smart city rendszerben a smart grid, smart home és a járművek kölcsönhatásainak elemzése
4. év ● a módszerek/modellek finomítása, a további alkalmazási/fejlesztési lehetőségek felmérése
● az elméleti és a gyakorlati ismeretek, tapasztalatok szintetizálása, értekezés elkészítése

d) A szükséges berendezések:
A tanszéki számítógépes labor és valamennyi szoftver rendelkezésre áll kutatási célokra.

e) Várható tudományos eredmények:
Az elektromobilitási rendszer tervezését támogató közlekedési, informatikai és energiagazdálkodási összefüggések; az elektromos közúti járművek üzemeltetését támogató modellek, módszerek és rendszerkoncepciók.

két cikk Web of Science adatbázisban szereplő, impakt faktorral rendelkező folyóiratban
két nemzetközi konferencia kiadványban megjelenő közlemény


f) Irodalom: közelekedési rendszertervezés, elektromobilitást támogató infrastruktúra, energiagazdálkodás, smart grid, adatbányászat, adatbázis-kezelés, döntéstámogatás, közgazdasági elemzések, ITS rendszerek, utazói viselkedés vizsgálat, stb. témakörben készült tudományos publikációk

Required language skills: angol középfokú nyelvvizsga
Recommended language skills (in Hungarian): német vagy francia alapszint
Further requirements: 
az elektromobilitási rendszer, valamint az ezt támogató infrastruktúra energiagazdálkodási aspektusainak átfogó és részletes ismerete, a kutatás és a publikációkészítés alapvető módszereinek ismerete, TDK/OTDK tevékenység, jó informatikai alaptudás

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2019-12-23

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )