Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Andrea Szabó
Mihály Boros
Az urogenitális traktus mikrokeringése, keringési kórképeinek kísérletes vizsgálata

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Szeged
theoretical medicine
Doctoral School of Multidisciplinary Medical Scienses

Thesis supervisor: Mihály Boros
co-supervisor: Andrea Szabó
Location of studies (in Hungarian): SZTE ÁOK Sebészeti Műtéttani Intézet
Abbreviation of location of studies: SZTE


Description of the research topic:

Az SMI munkacsoportjai az OPS képalkotást a mikrokeringés nem-invazív monitorozására rutinszerűen használják az urogenitális traktus esetében is. A téma keretén belül lehetőség van az urológiai sebészet keringési vonatkozásai iránt érdeklődő hallgatóknak, egyéni választás alapján, kísérletes kutatást végezni számos területen.

A kutatás modelljei
Mikrocirkulációs véráramlás, neutrophil-endotheliális interakciók és mikrovaszkuláris permeabilitás változások vizsgálata intravitális mikroszkópiával és OPS technikával az alábbi modellekben:
- A húgyhólyag I-R mikrokeringési következményeinek összehasonlítása az haemorrhágiás és interstitiális cystitis állatkísérletesen modelljeiben megfigyelt reakciókkal (melyet urothelium károsodását közvetlenül kiváltó anyagok pl. ciklofoszfamid ill. protamin-szulfát intravesicális instillációja révén váltunk ki).
- Capsaicin és BCG hatásának vizsgálata intravitális video mikroszkópiával az intakt hólyag mikrokeringésére patkányon capsaicin és BCG hólyagba történő installációját követően.
- A neurogén gyulladás mikrokeringési vonatkozásainak vizsgálata topikálisan alkalmazott capsaicin segítségével.
- A here torzió mikrocirkulációs és biokémiai következményeinek vizsgálata patkányon. A sildenafil mikrocirkulációs hatásainak vizsgálata.
Módszerek
• A szövetek felszíni rétegeiben bekövetkező véráramlás és véráramlás-mintázat változások analízisére alkalmas a laser-Doppler véráramlás mérő eszközünk. A készülék a Doppler-elv révén a mozgó vörösvértestekről visszaverődő laserfény frekvenciája-változásának mértéke révén (mely arányos a vizsgált szövetben mozgó vörösvértestek számával és áramlási sebességével) ad információt a szövet véráramlási viszonyairól ill. annak változásiról. A laser nyaláb l-1,5 mm mélyre hatol, ebben a mélységben a bőrben a nutritív kapillárisok ill. a termoregulátor shuntök áramlása vizsgálható. A birtokunkban levő készülék (Periflux 5000) rendelkezik a szöveti oxigén- és széndioxid tenzió mérésére alkalmas szenzorokkal is ill. fűthető áramlásmérő fejekkel is.
• A mikrokeringés vizsgálata intravitális mikroszkópiával (IVM): az intakt, ér és idegi össszeköttetéseit megtartott szerv keringését egy speciális állványra való kihelyezés után, a mikrokeringés egy komponensének fluoreszcens markerrel való jelzése révén tesszük vizsgálhatóvá. Fluorescens markerként fluoreszcein izotiocianáttal (FITC) jelzett vörösvértesteket használunk, a leukocyták jelzésére Rhodamin 6G-t kapnak az állatok. Mikrovaszkuláris permeabilitás változásainak jellemzésére FITC-jelzett albumin extravazációját használjuk. A mikrocirkulációs változásokat egy video kamera segítségével rögzítjük, a kiértékelést off line, egy számítógépes program segítségével végezzük. A mikrokeringés állapotát következő, szakirodalomban elfogadott paraméterek révén írjuk le: kapilláris áramlási sebesség, funkcionális kapilláris denzitás, mikroér kaliberváltozások, mikrovaszkuláris permeabilitás változások. A neutrophil leukociták és az endothelium közötti interakciókat a posztkapilláris venulákban, a neutrophil kitapadás különböző stádiumainak analízise után számszerűen jellemezzük.
• A mikrokeringés vizsgálata OPS technikával: A vizsgált szervet az intravitális minkroszkópiához hasonló módon készítjük elő, ám a mikrokeringés vizualizálásához jelzőanyag nem szükséges. A képanalízis a fentiek szerint off-line, az intravitális mikroszkópokkal kompatibilis rendszerrel történik.
• Mikrovaszkuláris permeabilitás változások mérése: Méréseinket részben fotometriásan, részben szemikvantitatíven, intravitális mikroszkópiával végezzük. Az intravitális mikroszkópiánál egy FITC-jelzett albumin származék extravazációja tehető olymódon láthatóvá, a fotometriás módszerrel az Evans Blue interstitiális akkumulációját, mint az albumin extravazációjának indikátorát mérjük, melyből szintén a mikrovaszkuláris permeabilitás változásaira következtethetünk.
• Szövettani beágyazás nélkül teszi lehetővé a szövetek felszínének morfológiai analízisét a birtokunkban levő fluoreszcens laser scanning confokális endomikroszkópia (LSCM).
• A keringő leukocyták felszínén található adhéziós molekulák expressziójában bekövetkező változások analízisét áramlási cytológiával végezzük (a Biokémia Intézettel kooperációban), a szöveti adhéziós molekula expresszió változásokat pedig immunhisztokémiai módszerrel vizsgáljuk (a Patológia Intézettel kooperációban).

Required language skills: angol
Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2019-12-19

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )