Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Mihály Boros
A gasztrointesztinális rendszer sebészi kórképeinek makro- és mikrokeringési zavarai.

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Szeged
theoretical medicine
Doctoral School of Multidisciplinary Medical Scienses

Thesis supervisor: Mihály Boros
Location of studies (in Hungarian): SZTE ÁOK Sebészeti Műtéttani Intézet
Abbreviation of location of studies: SMI


Description of the research topic:

A program közvetlen célja az ischaemiás-hypoxiás nyálkahártya károsodásában döntő szerepet játszó mikrocirkulációs zavarok alaposabb megismerése és befolyásolása; a lehetséges terápiás útirányok kijelölése. A Sebészeti Műtéttani Intézet mikrokeringési laboratóriuma lehetőséget biztosít a szöveti véráramlás in vivo vizsgálatára: intravitális videomikroszkópiával (IVM) a sejtes reakciók, a mikrovaszkuláris érátmérő, az áramlási sebesség változásai, és az érfal permeabilitási viszonyai vizualizálható. A módszert alkalmassá tettük a legtöbb szerv, köztük a vékonybél anatómiai rétegei mikrokeringésének in vivo, közvetlen megfigyelésére. Az IVM fluoreszcens képalkotás mellett lehetőség nyílik az IVM technika továbbfejlesztését jelentő OPS (Orthogonális Polarizációs Spektrális) képalkotás kísérletes körülmények közötti vizsgálatára is. Az Intézet munkacsoportjai az OPS képalkotást a mikrokeringés nem-invazív monitorozására rutinszerűen használják.
A téma keretén belül lehetőség van a gasztrointesztinális sebészet keringési vonatkozásai iránt érdeklődő hallgatóknak, egyéni választás alapján, kísérletes kutatást végezni többek között az alábbi területeken:
a.) Nyelőcső sebészet, reflux oesophagitis pathomechanizmusa, epés reflux és szöveti ATP depléció szerepe
b.) Gyomor sebészet, gyomron végzett műtétek mikrokeringési következményei, ganglion coeliacum blokád hatása,
- gyomornyálkahártya károsodása és az oxido-redukciós stressz állapotok közötti összefüggés vizsgálata
c.) Vékonybél ischaemia, mesenteriális infarktus, a vékonybél reperfúziós károsodása. Funkcionális (motilitás) és strukturális károsodások, a terápia lehetőségei, különös tekintettel a megváltozott endothelialis vazokonstriktor/vazodilatátor mediátor arányra, illetve a reperfundált vékonybél károsodásában meghatározó jelentőségű endothelsejt-leukocyta interakcióra.
d.) A mechanikus vastagbél ileus mikrokeringési pathomechanizmusa.
e.) Az alacsony perctérfogat állapotokban (pl. vérzéses shock, szepszis alatt) bekövetkező splanchnikus hipoperfúzió következményei.
f.) Kolin hiányos étrenddel előidézett kísérletes májkárosodás és mikrokeringési szövődményei
g.) Az átültetett vékonybél nyálkahártyájának károsodásában döntő fontosságú mikrocirkulációs zavarok alaposabb megismerése és befolyásolása. Standardizált kísérletes modelljeinkben a vékonybél transzplantációt követő kritikus mikrokeringési változások objektíven megítélhető paramétereinek vizsgálatát végezzük OPS és IVM képalkotás segítségével.
h.) Endotheliális mediátorok és receptorok szerepe az átültetett vékonybél reperfúziós károsodását meghatározó mikrovaszkuláris vazokonstrikció és no-reflow jelenség fenntartásában,
i.) A splanchnikus területről származó mediátor felszabadulás, és a vékonybél transzplantációt követően a tüdôben bekövetkező mikrokeringési reakció jellemzése, a folyamat befolyásolásának lehetőségei endothelin receptor antagonisták alkalmazásával.
j.) A Peyer-féle plakkok mikrokeringésének vizsgálata ép és kóros keringési viszonyok között.

Required language skills: angol
Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2019-12-19

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )