Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
A glycocalix funkcionális változásai különböző oldatokkal végzett folyadékreszuszcitáció során

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Szeged
theoretical medicine
Doctoral School of Multidisciplinary Medical Scienses

Thesis supervisor: Zsolt Molnár
Location of studies (in Hungarian): SZTE ÁOK Anaeszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
Abbreviation of location of studies: ÁOK


Description of the research topic:

Kutatási témakör: Kardiorespiratrikus változások monitorozása és modulációja szeptikus állapotokban, valamint a perioperatív időszakban
Az iskola célja kettős: egyrészt kritikus állapotú, szeptikus, valamint magas rizikóval járó műtéten áteső betegeken végeznénk klinikai tanulmányokat, másrészt állatkísérletes modellen vizsgálnánk a szepszis kardiorespiratorikus hatásait.

A konkrét kutatási témák:
1. Állatkísérletes vizsgálatok
1.2. A glycocalix funkcionális változásai különböző oldatokkal végzett folyadékreszuszcitáció során
A közelmúltban került előtérbe a glycocalix jelentősége a kapillárisok integritásának megőrzésében. Nincs egyértelmű adatunk arra vonatkozóan, hogy különböző krisztalloidok és kolloidok hogyan hatnak a kapilláris endotél működésére és strukturális átalakulására. Ezért célunk egy iszkémia-reperfúziós, majd egy szeptikus patkány-modell kidolgozása, ahol intravitális mikroszkóppal, valamint hemodinamikai mérésekkel elemeznénk a folyadékterápia hatásait a makro-, és mikro-hemodinamikára, valamint az endotélt bélelő glycocalix mátrixra. Eredményeink fontos adalékul szolgálhatnak a folyadékterápia eddig megmagyarázhatatlan klinikai hatásainak magyarázatában.

Required language skills: angol
Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2019-12-19

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )