Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Az arterio-venózus "pCO2-rés" alapján végzett folyadékreszuszcitáció klinikai relevanciájának vizsgálata

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Szeged
theoretical medicine
Doctoral School of Multidisciplinary Medical Scienses

Thesis supervisor: Zsolt Molnár
Location of studies (in Hungarian): SZTE ÁOK Anaeszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet
Abbreviation of location of studies: ÁOK


Description of the research topic:

Kutatási témakör: Kardiorespiratrikus változások monitorozása és modulációja szeptikus állapotokban, valamint a perioperatív időszakban
Az iskola célja kettős: egyrészt kritikus állapotú, szeptikus, valamint magas rizikóval járó műtéten áteső betegeken végeznénk klinikai tanulmányokat, másrészt állatkísérletes modellen vizsgálnánk a szepszis kardiorespiratorikus hatásait.

Kutatási témák:
1. Állatkísérletes vizsgálatok
1.1. Az arterio-venózus "pCO2-rés" alapján végzett folyadékreszuszcitáció klinikai relevanciájának vizsgálata
A folyadékterápia indikációja és végpontjainak meghatározására nincs egységes álláspont, nincs „egyetlen” univerzálisan használható paraméter. Egy soktényezős helyzettel állunk szemben, melyet legrészletesebben invazív hemodinamikai módszerekkel, valamint az oxigén adósságra utaló laboratóriumi mérésekkel lehet monitorozni. Ezek alkalmazása minden beteg esetében azonban nem kivitelezhető, sem idő, sem anyagi háttér erre nem áll rendelkezésre. Korábbi vizsgálataink alapján két egyszerűen mérhető vérgázparaméter, a centrális vénás szaturáció (ScvO2), valamint az arterio-venózus CO2-rés (dCO2), jó érzékenységgel mutatják a hypovolémiát, illetve a hypovolémia okozta oxigén adósságot. Jelen állatkísérletünk célja, egy vérzés-reszuszcitációs modellben annak vizsgálata, hogy használható-e az ScvO2 és/vagy a dCO2, mint reszuszcitációs végpont(ok).

Required language skills: angol
Recommended language skills (in Hungarian): angol
Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2019-12-19

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )