Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Márta Julianna Sárközy
BAL KAMRAI HIPERTRÓFIA ÉS KONDÍCIONÁLHATÓSÁG VIZSGÁLATA BETEGSÉGMODELLEKBEN - 2. A radiogén szívkárosodás kísérletes vizsgálata

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Szeged
theoretical medicine
Doctoral School of Multidisciplinary Medical Scienses

Thesis supervisor: Márta Julianna Sárközy
Location of studies (in Hungarian): SZTE ÁOK Biokémai Intézet, 6720 Szeged, Dóm tér 9.
Abbreviation of location of studies: SZTE


Description of the research topic:

BAL KAMRAI HIPERTRÓFIA ÉS KONDÍCIONÁLHATÓSÁG VIZSGÁLATA BETEGSÉGMODELLEKBEN
A krónikus szívelégtelenség kezdeti fázisában bal kamrai hipertrófia, fibrózis és diasztolés diszfunkció jelentkezik, amely entitást ma megtartott ejekciós frakcióval járó szívelégtelenségnek (HFpEF) szoktak nevezni. A HFpEF okai között szerepel többek között a magas vérnyomás betegség, a krónikus veseelégtelenség (KVE), a diabetes mellitus (DM), ill. ritkábban radiogén szívkárosodás (RIHD), amely a mellkasi tumorok sugárkezelése után késői szövődményeként jelentkezhet. Munkánk során célunk a különböző etológiájú bal kamrai hipertrófia és fibrózis formák pathomechanizmusának a vizsgálata és összehasonlítása. A HFpEF kialakulásának a mechanizmusai nem teljesen tisztázottak a különböző kórállapotok esetén. Ezért fontos és klinikailag releváns terület a HFpEF molekuláris mechanizmusainak a kísérletes vizsgálata, a korai prediktorok azonosítása, ill. a megelőzés protektív szerek alkalmazásával a különböző kórállapotokban. Kísérleteink során funkcionális és morfológiai vizsgálatokat végzünk a bal kamrai hipertrófia és fibrózis kifejlődésének a megítélésére. Célunk a molekuláris eltérések (kardiális mikoRNS/mRNS és downstream targetek) ill. keringő mikroRNS-ek meghatározása, a hipertrófia és fibrózis megelőzésére potenciálisan alkalmas új szerek kipróbálása modelleinkben. Mivel a hipertrófiás szívizom érzékenyebb az iszkémiával szemben, ill. az iszkémiás szívbetegségek, köztük az akut miokardiális infarktus továbbra is a vezető halálokok közé tartoznak az iparilag fejlett országokban, ezért foglalkozunk még a hipertrófiás szívizom iszkémiához való adaptációjával is. Így vizsgáljuk az iszkémiás prekondícionálás, posztkondícionálás ill. a távoli szerven való kondícionálás hatékonyságát is betegségmodellinkben.
Használt módszerek: Betegségmodellek létrehozása, ill. kezelése kísérleti állatokban, a szív funkciójának és morfológiájának a megítélése transztorakális echokardiográfiával, orális glükóz tolerancia teszt, Langendorff szerinti szívperfúzió, akut miokardiális infarktus előidézése, iszkémiás kondícionálások kiváltása, infarktus méret meghatározása, szövettani elemzés, metabolitok, mikroRNS, mRNS, proteinek és enzimaktivitás mérése általános biokémiai és molekuláris biológiai módszerekkel (pl. kolorimetriás eljárások, qRT-PCR, ELISA, stb.).
Kidolgozható témakörök:
2. A radiogén szívkárosodás kísérletes vizsgálata
Témavezető: Dr. Sárközy Márta egyetemi adjunktus (Tel: 30/773-5811, e-mail: sarkozy.marta@med.u-szeged.hu)
A szív lehetséges sugárkárosodása komoly megfontolást igényel a sugárterápia kivitelezése során. A radiogén szívkárosodás (RIHD) a besugárzás után hosszú évekkel vagy évtizedekkel fejlődik ki. A besugárzás hatására a szív funkciója és struktúrája egyrészt a koronáriák és a mikrovaszkulatúra, másrészt direkt miokardiális sérülés révén károsodik. Eddig a legtöbb tanulmány érdeklődésének középpontjában a vaszkuláris károsodások álltak, amelyek indirekt módon hatnak a miokardiumra is. Diffúz miokardiális károsodáshoz vezet a szív kis ereinek és a szívizomsejteknek a fogyása, ill. a reaktív kardiális hipertrófia és fibrózis miatti diffúz átépülés. Azonban a háttérben húzódó molekuláris mechanizmusok még nagyrészt feltérképezetlenek. Ezért is fontos és klinikailag releváns terület e folyamatok kísérletes vizsgálata, a korai prediktorok azonosítása, ill. a megelőzés protektív szerek alkalmazásával. Kísérleteink során szelektív szívbesugárzást végzünk patkányokban a RIHD akut ill. krónikus fázisának modellezésére az SZTE ÁOK Onkoterápiás Klinikával együttműködve. Továbbá funkcionális (transztorakális echokardiográfia) és morfológiai (hisztológia) vizsgálatokat végzünk a RIHD kifejlődésének a megítélésére. Célunk a molekuláris eltérések (miokardiális miR/mRNS és downstream targetek) ill. keringő miR-ek meghatározása, és a RIHD megelőzésére potenciálisan alkalmas új szerek kipróbálása modelleinkben. A nyert adatok összehasonlító elemzésével szeretnénk azonosítani olyan miR-eket és célgéneket, amelyek diagnosztikus markerek, ill. terápiás célpontok lehetnek RIHD-ben. Vizsgálni kívánjuk válogatott miR-ek esetén a kardiális génexpressziós változások hátterében álló molekuláris mechanizmusokat a RIHD akut ill. krónikus fázisában.

Required language skills: English
Recommended language skills (in Hungarian): English
Further requirements: 
TDK munka

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2019-12-19

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )