Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Ferenc Friedler
Műszaki rendszerek megbízhatósága

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Pázmány Péter Catholic University, Budapest
computer sciences
Roska Tamás Doctoral School of Sciences and Technology

Thesis supervisor: Ferenc Friedler
Location of studies (in Hungarian): PPKE ITK
Abbreviation of location of studies: ITK


Description of the research topic:

Általános tapasztalat, hogy a műszaki eszközök, valamint az azokat előállító rendszerek (folyamatok) egyre bonyolultabbak. Ennek eredményeként gyakoriak a váratlan, nehezen javítható műszaki hibák, amelyek korlátozzák az eszközök használhatóságát. A műszaki hibák gyakran balesetek vagy katasztrófák előidézőivé is válnak. Ezért a gyakorlatban egyre fontossabb a műszaki eszközök és rendszerek megbízhatóságának a meghatározása. Szükség van továbbá olyan módszerek kidolgozására is, amelyek képesek az adott körülmények között a lehető legnagyobb megbízhatóságú eszköz vagy rendszer meghatározására.
Egy rendszer megbízhatósága az építő elemeinek (az úgynevezett műveleti egységeknek) a megbízhatóságától, valamint a rendszer struktúrájától függ. Korábbi szakirodalmi vizsgálatokban soros, párhuzamos és komplex összetett rendszereket különböztettek meg. Míg az első két kategóriában kézenfekvő módon lehet meghatározni a rendszer megbízhatóságát, addig a harmadik csoportba tartozó úgynevezett általános rendszereknél nem létezik gyakorlatban is általánosan használható módszer.
Folyamathálózatok leírására, vizsgálatára, valamint modellezésére bevezetett P-gráf módszertan adekvát eszköz komplex rendszerek vizsgálatára, így megfelelő alapot biztosít megbízhatósági vizsgálatokhoz. A PhD hallgató feladata a folyamathálózatok megbízhatósági kérdéseinek tanulmányozása, valamint olyan algoritmusok tervezése, amelyek tetszőleges struktúrájú folyamathálózat esetében meghatározza annak megbízhatóságát. Fontos kérdés, hogyan lehet olyan hálózat-szintézis eljárásokat megadni, amelyek figyelembe veszik a tervezett rendszer elvárt megbízhatósági paramétereit.

Required language skills: angol
Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2020-01-30

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )