Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
A cink szerepe az intracelluláris Ca2+ és cAMP szint, valamint a transzepitheliális ion transzport szabályozásában

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
theoretical medicine
Doctoral School of Basic and Translational Medicine

Thesis supervisor: Ákos Zsembery
Location of studies (in Hungarian): Semmelweis Egyetem
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

A legújabb kutatások eredményei azt mutatják, hogy az extracelluláris Zn2+-ok befolyásolják az intracelluláris hírvivő Ca2+ és cAMP szintet. Következésképpen, a cink fontos szerepet játszhat a Ca2+- és cAMP-függő transzepiteliális ion traszport szabályozásában. Cisztás fibrózisban (CF) a Ca2+-függő anion csatornák aktiválása egy új terápiás eljárás alapját képezheti. Ezzel szemben hasmenéses megbetegedésben a cAMP-függő ion szekréció gátlása lenne kívánatos. Saját korábbi eredményeink azt mutatják, hogy a cink és az ATP tartós intracelluláris Ca2+ emelkedést indukálnak, amely CF légúti hámsejtekben helyreállítja a cAMP-függő ion transzportot. Másfelől patkányokból izolált bélhámsejteken kimutatták, hogy a cink gátolja a cAMP-függő K+ csatornákat és ezen keresztül az anion szekréciót. Fontos megjegyezni, hogy a cink gátolja a kolera toxin kiváltotta ion szekréciót is humán bélhámsejtek kultúrájában. Mindazonáltal még nem rendelkezünk elegendő információval az extracelluláris zinc által kifejtett hatásokról sem a légúti, sem a bélhámsejtekben. Ezért jelenleg a cink még nem általánosan elfogadott terápiás szer sem a CF, sem a hasmenés kezelésében. Úgy véljük, hogy a cink hatását jelentősen befolyásolhatja az extracelluláris közeg ion-összetétele, mivel az extracelluláris pH és Na+ koncetráció meghatározza a Zn2+-ok kötődését azon plazma membrán fehérjékhez, amelyek Ca2+ permeábilis csatornaként működnek. Kísérleteinkben légúti és gasztrointesztinális hámsejteket fogunk vizsgálni a patch clamp technika „whole cell és cell attached” konfigurációjának alkalmazásával. Ezen felül az intracelluláris Ca2+ és pH meghatározása konfokolális mikroszkóp alatt fluoreszcens festékek segítségével történik. A kutatások eredményei hozzájárulhatnak a CF-ben és a hasmenésben megfigyelhető ion szekréciós zavarok leküzdéséhez és új gyógyszeres terápia kifejlesztéséhez.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2019-12-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )