Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Szövetkárosodás szívtranszplantáció alatt és után. Új terápiás stratégiák a reperfúziós károsodás és az akut és krónikus kilökődési reakció megelőzésére

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
theoretical medicine
Doctoral School of Basic and Translational Medicine

Thesis supervisor: Gábor Szabó
Location of studies (in Hungarian): Érsebészeti Klinika
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

E tématerületen végzett eddigi vizsgálatainkban kimutattuk, hogy heterotop transzplantált patkány az endogén NO-szintézis gátlása nitro-L-arginin-metilészterrel (L-NAME) a posztischaemiás szisztolés és diasztolés funkció, a miokardiális vérátáramlás és az endotélfunkció csökkenését okozza 60 perces reperfúzió után vivőanyaggal kezelt kontrollokkal összehasonlítva. Az NO szintézis szubsztrátjának, az L-argininnak szubsztitúciója a szisztolés, disztolés és endotélfunkció szignifikáns javulásához vezet. Huszonnégy óra után nem található különbség a szisztolés és a diasztolés funkció valamint a miokardiális vérátáramlás értekei között a különböző csoportokban. Ugyanakkor az endotélfunkció továbbra is csökkent az L-NAME-mel kezelt csoportban és megnövekedett az L-argininnal kezelt csoportban a kontrollokhoz képest. Immunhisztológiai vizsgálatok igazolták az adhéziós molekularendszer aktiválódását ezekben a folyamatokban. További vizsgálataink igazolták az endotelin-1 valamint az endotelin receptor rendszer aktiválódását és központi szerepét a reperfúziós károsodás kialakulásában. További reperfúziós terápiák tesztelése során vizsgáltuk az endotelin rendszer és szabadgyök gátlók szerepét
Először írtuk le az akut kilökődés egyes stádiumaira jellemző funkcionális változásokat. Enyhe kilökődési reakció a myokardiális relaxáció és vérátármalás izolált zavarához vezet. Súlyos kilökődési reakcióhoz a szisztolés és diasztolés funkció komplex zavara társul. Továbbá először mutattuk ki a ß-adrenerg receptor/adenilil cikláz rendszer korai és késői zavarát az akut kilökődési reakció alatt. Bebizonyítottuk az adjuváns szabadgyök gátló terápia – mint nem specifikus adjuváns terápia – hatásosságát a kilökődési reakció kezelésében.
A javasolt kutatómunka a kísérletes szívsebészet, a transzplantációs immunológia és patológia valamint a molekuláris biológia határterületein a különböző eredetű (reperfúziós károsodás, kilökődési reakciók) de valószínűleg azonos végső effektorok által mediált szövetkárosodás mechanizmusait vizsgálja. Isogén és allogén patkány heterotop szívtranszplantációs modelleken a különböző szövetkárosító hatások által kiváltott hemodinamikai, immunhisztológiai és biokémiai változások leírása és új terápiás eljárások vizsgálata képezi a jelölt fő feladatát. Ezt in vitro immunfarmakológiai kísérletek egészítik ki. A kísérletek nemzetközi együttműködés keretében a heidelbergi kísérleti szívsebészeten, a Transzplantációs Immunológiai Intézetben (Prof. Süsal) valamint a Semmelweis Egyetem, Kardiológiai Központ Kísérleti Kutató Laboratóriumában zajlanak.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2019-12-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )