Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Ismételt (second és tercier) veseátültetések sebészi immunológiai és etikai kérdései

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Doctoral School of Basic and Translational Medicine

Thesis supervisor: Gábor Telkes
Location of studies (in Hungarian): SE- Transzplantációs és Sebészeti Klinika
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

A veseátültetés eredményességéért számtalan tényező felelős.
Az ismételt átültetések eredményességét bizonyosan befolyásolja az előző graft „sorsa”, mind immunológiai, mind sebésztechnikai szempontból. A rejekció valószínűsége egyre nagyobb, donorspecifikus antitestek megjelenésével kell számolni, és többedik műtét esetén egészen nehéz sebészi helyzetek is adódhatnak. Mindezen problémák összetett vizsgálatáról kevés adat áll rendelkezésére, ugyanakkor a betegek, és elvégzett műtétek számna növekedésével egyre gyakoribbá válik a második, harmadik, vagy akár többedik vesegraft.

Egyrészt a sebészi eljárások szerepére, egyes műtéttechnikai, műtéti részletek szerepére összpontosító vizsgálatokat tervezünk. Ilyenek lehetek a hideg ischaemiás idők szerepének, az anastomosis típusok szerepének, az úgynevezett „handling time” szerepének vizsgálata, a perfúziós oldatok, és technikák vizsgálata, hideg, gépi perfúzió használatának vizsgálata. Különös hangsúlyt fektetünk a vizsgálat során az urether anastomosis technikai, és fiziológiai vizsgálatára, mely a műtét legkényesebb művelete, és legtöbb szövődmény ehhez köthető.

Másrészt vizsgáljuk az immunszuppresszív kezelés lehetőségeit, az alkalmazott szerek hatását egyenként, és kombinációban. Elsősorban a korai hatásokat tervezzük vizsgálni, a késői, krónikus hatások/mellékhatások vizsgálata másik témakör keretében lehetséges.
Ezen belül nem csak az alapvető rejekciós gyakoriságot, hanem a vesefunkcióra gyakorolt korai/azonnali hatást, az infekciós szövődményeket vizsgáljuk, elemezzük.
Itt különös szerepe lehet az újabb, kipróbálás alatt álló, vagy bevezetésre váró új immunszuppresszív szerek összehasonlító vizsgálatának, és tudományos igényű elemzésének.

Ugyancsak külön vizsgálat tárgya lehet az ismételt transzplantáció etikája, hiszen a várólistán első és többedik vesére várók egyaránt vannak, és ilyenkor a prioritás meghatározásának etikai oldalai is vannak.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2019-12-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )