Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
László Rosivall
Művesekezelés, biokompatibilitás, életminőség

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
theoretical medicine
Doctoral School of Basic and Translational Medicine

Thesis supervisor: László Rosivall
Location of studies (in Hungarian): Kórélettani Intézet
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

Az utóbbi évek során a klinikai kutatásokban igen hangsúlyos volt a különböző vesepótló modalitások hatékonyságának összevetése, valamint a Krónikus Veseelégtelenség (KVE) kimenetelének elemzése. Az ismert kemény végpontokat (mortalitás, morbiditás és hospitalizáció) újabban egyre gyakrabban kiegészítik a betegek elmondása alapján nyert adatokkal (patient reported outcomes, (PRO)), köztük az egészséggel kapcsolatos életminőség adataival (health related quality of life, (HRQoL)). Mára már egyértelművé vált, hogy ez utóbbiak a betegellátásnak és a betegek állapotának ugyanolyan fontos aspektusait tükrözik, mint a hagyományos, „objektív” végpontok.
A betegséggel illetve a kezeléssel járó kellemetlenségek nagymértékben befolyásolják a betegek életmódját, életminőségét, ugyanakkor ezek a problémák a kezelés hatékonyságának jellemzésére hagyományosan használt biológiai és klinikai paraméterekkel csak ritkán követhetők. Az egészséggel összefüggő életminőség mérésének célja pontosan annak meghatározása, hogy az adott betegség, illetve a kezelés a beteg mindennapi életére milyen hatással van. Az életminőség a betegek morbiditásának és mortalitásának a klinikai paraméterekkel egyenrangú, független prediktora. Krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek esetében a betegek által megélt életminőséget számos, a betegséggel vagy annak kezelésével összefüggő klinikai, valamint több pszicho-szociális tényező is befolyásolja.
Vizsgálatainkban különböző vesepótló kezelésben (hemodialízis, peritoneális dialízis, vesetranszplantáció) részesülő betegek életminőségét mérjük fel. Elemezzük a különböző modalitásokkal kezelt betegek életminősége közötti különbséget, az azt befolyásoló tényezőket. Vizsgáljuk a krónikus gyulladás, a vesebetegség szövődményei, a kezelés egyes sajátosságai és az életminőség közötti kapcsolatot. Vizsgálatainkban számos új, az életminőség mérésének a klinikai gyakorlatban történő alkalmazását is célzó mérőeszközt is validálunk.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2019-12-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )