Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
László Rosivall
Vesetranszplantált betegek életkilátásait meghatározó tényezők vizsgálata

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
theoretical medicine
Doctoral School of Basic and Translational Medicine

Thesis supervisor: László Rosivall
Location of studies (in Hungarian): Kórélettani Intézet
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

Amikor a vesefunkciót jellemző glomerularis filtrációs ráta (GFR) a normál érték 10-15%-ára csökken (5. krónikus stádium veseelégtelenség vagy végstádiumú veseelégtelenség), a beteg vesepótló kezelésre szorul. A vesepótló kezelések közé a hasi/peritoneális dialízis (PD), a hemodialízis kezelés (HD), illetve a vesetranszplantáció (Tx) sorolható. A vesetranszplantáció egyértelműen jobb életminőséggel jár, mint a dialízis kezelések, s az újabb adatok szerint jobb beteg-túlélést is biztosít. A vesetranszplantáltak mortalitása ugyanakkor még így is lényegesen rosszabb, mint a nem vesebeteg populációé. Ebben számos tényező játszik meghatározó szerepet, de ezek relatív jelentősége nem tisztázott.
A vesetranszplantált betegek fő haláloka a kardiovaszkuláris betegségek és az infekciók. Mindezek kialakulásában szerepet játszik az e betegcsoportban is fenálló, változó mértékű veseelégtelenség, a társbetegségek (diabetes, hypertonia, kardialis betegségek, stb), valamint az immunszuppresszív kezelés mellékhatásai is. Az utóbbi időben fokozott figyelem fordult a poszt-transzplantációs anaemia, valamint krónikus gyulladásos állapotok klinikai jelentősége felé e betegcsoportban is.
Vizsgálatainkban nagy elemszámú prospektív tanulmányok keretében elemezzük az egyes tényezők és a transzplantált betegek mortalitása, illetve a graft-elégtelenség kialakulása közötti kapcsolatot. Elemzéseink fókuszában a poszt-transzplantációs anaemia, a krónikus gyulladás és malnutríció, valamint egyes pszicho-szociális problémák jelentősége áll. Tanulmányozzuk a vesetranszplantált betegek terápiája és a betegek életkilátásai közötti kapcsolatot is. Összehasonlító elemzések révén felmérjük a hazai és nemzetközi terápiás gyakorlat közötti különbségeket is.
A témával kapcsolatos kutatások a SE Magatartástudományi Intézet és az I. sz. Belgyógyászati Klinika Pszichonefrológia Munkacsoport és a SE Transzplantációs és Sebészeti Klinika együttműködésének keretén belül folynak. E multidiszciplináris munkacsoport egyedülálló keretet biztosít a vesetranszplantációval kapcsolatos klinikai és elméleti kérdések kutatására. Munkacsoportunk nagy hangsúlyt fektet a korszerű klinikai epidemiológiai módszerek alkalmazására, a vizsgálattervezés szabályainak követésére. Az e témában végzett kutatáshoz kapcsolódó Ph.D. hallgató megismeri a vesetranszplantációval kapcsolatos főbb kérdéseket, kutatási irányokat és a téma szakirodalmát. Megismeri a klinikai epidemiológia és a biostatisztika módszereit. A témavezető irányítása mellett bekapcsolódik a munkacsoportban folyó kutatásokba, esetleg új projektet dolgoz ki és indít. A munkacsoport több észak-amerikai (Toronto, Michigan) munkacsoporttal való együttműködése révén lehetőség van arra, hogy a hallgatók hosszabb-rövidebb tanulmányút keretében bővítsék szakmai-tudományos ismereteiket.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2019-12-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )