Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Gábor Kökény
A TGF-beta indukált myocardiális- és vesefibrózis progresszióját meghatározó molekuláris mechanizmusok feltárása

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
theoretical medicine
Doctoral School of Basic and Translational Medicine

Thesis supervisor: Gábor Kökény
Location of studies (in Hungarian): Semmelweis Egyetem
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

A progresszív vesefibrózis etiológiától (diabetes, hipertónia, stb.) függetlenül a vesebetegségek végső közös útja, melyet szövettanilag tubulointerstíciális fibrózis, tubulus atrófia és glomeruloszklerózis jellemez. A vesefibrózis kialakulásában és fenntartásában kulcsszerepet játszik a transzformáló növekedési faktor-beta (TGF-ß), valamint a renin-angiotenzin rendszer (RAS) aktiválása. A jelenleg alkalmazott kezelésekkel azonban (ACE-gátlók, AngII receptor blokkolók) a vesefibrózis progressziója csak késleltethető, de nem fordítható vissza.
A progresszív vesefibrózis állatmodelljein (TGF-ß transzgenikus egerek ill. streptozotocin diabetes modell) vizsgáljuk a progresszió molekuláris mechanizmusait, különös tekintettel a TGF-ß jelátviteli útjaira és transzkripciós szintű szabályozására. A modellek molekuláris biológiai karakterizálásával végső célunk a progressziót befolyásoló azon molekuláris mechanizmusok azonosítása, melyek új terápiás lehetősegeket nyitnak.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2019-12-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )