Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
András Eke
Művérkészítmények hemodinamikai és oxigenációs hatásai

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
theoretical medicine
Doctoral School of Basic and Translational Medicine

Thesis supervisor: András Eke
Location of studies (in Hungarian): Semmelweis Egyetem
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

A vérkészletek minősége és mennyisége világszerte egyaránt romlik illetve csökken. Ezzel egyidőben a vér iránti igény világszerte egyre nő. Ezek a körülmények jelentősen felgyorsították a vérpótló („művér“) készítmények, ezen belül is a hemoglobin alapú oxigénszállító molekulák (HBOC) kutatását. Munkacsoportunk részt vett az EU 6. Keretprogram EuroBloodSubstitutes Konzorcium keretében HBOC-molekulák kifejlesztésében. Kutatásaink célja annak jellemzése, hogy ezen molekulák alkalmazása milyen hemodinamikai és oxigenációs változásokat idéz elő a recipiens állatokban.

Művérkészítmények hatása az agykérgi mikrocirkulációra normál állapotban és csökkent perfúzió alatt
Az agy magas oxidatív anyagcseréje és ennek következtében jelentős oxigénfogyasztása ezt a szervünket különösképpen sérülékennyé teszi hipoxiás és/vagy iszkémiás körülmények között. Ezen segít a művérkészítményekkel történő vér-művércsere. Korábban optikai módszerrel (laser speckle imaging, LSI) tisztáztuk, hogy az agykérgi mikrocirkulációt a vér-művércsere előnyösen befolyásolta, miszerint a mikroperfuzió mértéke nőtt, ugyanakkor a hematokrit-korrigált mikroregionális érellenállás nem változott. Ez utóbbi körülmény különösképpen fontos, hiszen a hemoglobin-készítmények ismert mellékhatása lehet a vazoaktivitás. Kisérleteinket kontrollált agyi iszkémiás modell, LSI és NIRS alkalmazásával folytatjuk tovább abból a célból, hogy megállapítsuk, hogy egy klinikailag releváns helyzetben (agyi iszkémia) a kontroll csoporthoz képest iszkémia alatt milyen mértékben stabilizálódik, illetve reperfúziót követően milyen mértékben történik meg a mikroperfúzió és az oxigenáció restitúciója.

Művérkészítmények esetleges vazoaktív mellékhatásának vizsgálata vitális szervekben
A művérkészítmények egyik nemkívánatos mellékhatása lehet azok vazoaktív hatása, mely csökkenti a szervek mikroperfúzióját így oxigenációját is. Ez a hatás tehát jelentősen ronthatja ezen készítmények terápiás hatását, nevezetesen a szöveti oxigenáció támogatását. Korábban tisztáztuk, hogy a EuroBloodSubstitutes Konzorcium által kifejlesztett HBOC-molekuláknak ilyen hatása az agyon nem mutatható ki. valamint azok renális extravazációja igen kismértékű, ezért alkalmazásuk nem vezet vesetoxicitáshoz.

Egész-test kisállat SPECT-technológiára (single photon emission computed tomography, SPECT) építve kívánjuk tisztázni, hogy a vazoaktivitás vitális szervekben (agy, szív, vese, stb.) jelen van-e és ha igen, akkor milyen mértékben. Ezekben a sorozatokban konzorciumi partnereinkkel kooperációban kidolgozott immunhisztokémiai módszerekkel ex vivo tervezzük meghatározni, hogy milyen szövetekben és milyen mértékben történik a HBOC-molekulák extravazációja, mely a vazoaktivitás egyik meghatározó komponense.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2019-12-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )