Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Norbert Wikonkál
Nemlineáris mikroszkópiai módszerek alkalmazási lehetőségei a dermatológiában

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: Norbert Wikonkál
Location of studies (in Hungarian): SE
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

Munkánk során a nemlineáris optikai módszerek, bőrgyógyászatban történő alkalmazási
lehetőségeiről tervezünk kutatásokat végezni. A nemlineáris optikai folyamatok között számos
olyan technika került kidolgozásra, mely alkalmas biológiai minták in vivo vizsgálatára. Ilyen
például a kétfoton abszorpciós fluoreszcencia (TPEF), a másodharmonikus keltés (SHG), vagy a
koherens anti-Stokes Raman szórás (CARS). Használatukkal gyakorlatilag a bőr teljes
keresztmetszete láthatóvá tehető, ezzel számos komponens detektálható, amik segíthetnek a
különböző dermatológiai kórképek diagnosztizálásában. A bőrben található endogén kromofórok
közel–infravörös hullámhossz tartományban (700–1300 nm) történő gerjesztése biztonságos,
jelölés nélküli képalkotást tesz lehetővé, nagy térbeli és időbeli felbontás mellett. Ezt a tényt
számos publikáció is megerősíti.
Tervezett kísérleteink végrehajtásával egy új képalkotó módszer használhatóságának
korlátait kívánjuk vizsgálni a bőrgyógyászati kutatásban és betegellátásban. Ezen technikák
alkalmazása meggyorsíthatja és pontosíthatja a különböző dermatológiai kórképek diagnosztikáját.
Méréseink során olyan jelenségeket tervezünk vizsgálni, melyek biokémiai, molekuláris biológiai
hátterét, illetve szövettani jellemzőit már jól ismerjük, de in vivo képalkotó módszerekkel még
nem vizsgálták kellő részletességgel. Ilyenek például az általunk használt lézer fényforrások
esetleges DNS károsító hatásainak felmérése, vagy az elhízás okozta kötőszöveti rostok átépülése,
degradációja, a szubkután zsírsejtek megnagyobbodásának detektálása.
Kutatócsoportunk hosszútávú célja továbbá több neves hazai szakemberrel és ipari
partnerrel együttműködésben egy kisméretű, kompakt, kevésbé költséges, de teljes értékű
lézerpásztázó mikroszkóp megtervezése, mely a bőrgyógyászok munkáját segítheti a mindennapi
klinikai gyakorlatban. A kereskedelmi forgalomban kapható nemlineáris optikai alapon működő
klinikai berendezések nagy mérete és magas költsége miatt joggal merül fel az igény a kisméretű,
kézben tartható nemlineáris mikroszkópok iránt. Jelenleg csak pár ilyen készülék ismert, azok is
inkább demonstrációs céllal készültek, melyek állatkísérletekben és alapkutatási munkák
kivitelezésében lehetnek a kutatók segítségére.
Kísérleteink többségét még egy hagyományos Carl Zeiss gyártmányú kétfoton abszorpciós
fluoreszcencia mikroszkóppal (LSM 7MP) tervezzük elvégezni, azonban mérési eredményeink az
imént felvázolt és megvalósítani kívánt képalkotó eszköz (FiberScope) tervezéséhez és megépítéséhez szükséges alapvető információkat és paramétereket szolgáltatja.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2020-05-20

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )