Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
A hámsejtek iontranszport zavara és a bakteriális biofilm képzés kapcsolata

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: Ákos Zsembery
Location of studies (in Hungarian): SE
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

A hámsejtek egyik fő feladata a vektoriális ion- és víztranszport lebonyolítása. Fiziológiás körülmények között ez biztosítja az apikális felszínt borító folyadékfilmnormál összetételét és mennyiségét. A hámsejtek iontranszport zavara azonban kórosan megváltoztatja a luminális folyadék ionösszetételét, mely hozzájárulhat a patogén baktériumok elszaporodásához. Erre nyújt példát a cisztás fibrózis (CF), amely egy autoszomális recesszíven öröklődő,gyógyíthatatlan megbetegedés.CF-ben egy anioncsatornát (CFTR) kódoló génben bekövetkezett mutáció miatt károsodik a klorid és a bikarbonát transzport, mely például alégutakban a pH csökkenéséhez vezet. A saját eddigi eredményeink és az irodalmi adatok arra utalnak, hogy a bikarbonát koncentráció csökkenése és a pH savanyodása kedvező feltételeket teremt bizonyos patogén baktériumok (pl. Pseudomonasaeruginosa, és Staphylococcusaureus) elszaporodásához és biofilm-képző képességük megnövekedéséhez. Ennek hátterében valószínűleg a baktériumok intracellulárisszignáltranszdukciójában bekövetkezett változások állnak. Következésképpen, célkitűzésünk a bikarbonát és a pH hatásának vizsgálata a bakteriális másodlagos hírvivő molekulák (cAMPés c-di-GMP) koncentrációjára. Amennyiben ezek szintje változik, meg fogjuk vizsgálniszerepüket a virulencia faktorok ésa biofilm képzéshez szükséges fehérjék expressziójában. A krónikus obstruktívtüdőbetegségben is károsodik a CFTR-függő bikarbonát-transzport, tehát kutatásaink eredményei hozzájárulhatnak az ígykialakuló krónikus gyulladás folyamatának jobb megértéséhez is. A légutakhoz hasonlóan a szájüregben és a béltraktusban élő baktériumokra is hatással lehet a környezet megváltozott bikarbonát koncentrációja és pH-ja. Ezért célkitűzéseink között szerepel szájüregi (Streptococcusmutans) és intesztinális(Escherichia coli)patogén baktériumok szignáltranszdukciójának vizsgálata is.
Kutatási eredményeink közelebb vihetnek a hámsejtek és a baktériumok közötti szignalizáció jobb megértéséhez és bizonyos szájüregi, légúti, illetvegasztrointesztinálisbetegségek patomechanizmusának feltárásához.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2020-05-20

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )