Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Gábor Varga
Szájüregi eredetű progenitorok, szignálok és szerkezeti elemek biomérnöki alkalmazások megalapozására

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: Gábor Varga
Location of studies (in Hungarian): Semmelweis Egyetem, Orálbiológiai Tanszék
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

Fogaink alapvető fontosságúak táplálkozásunkhoz, beszédünkhöz és alapvető esztétikai jelentőséggel bírnak. Az elveszett fogak biológiai restaurációja évezredes igény. A jelenlegi helyreállító terápiák, mint az autograftok és a fogászati implantátumok azonban messze nem teljes mértékben kielégítőek. A parodontológiai betegségek, amelyek a fogakat tartó struktúrák destrukciójához vezetnek, jelenleg is a legáltalánosabb egészségügyi problémák közé tartoznak Észak-Amerikában és Európában (összesen több, mint 240 millió páciens), így Magyarországon is. Emellett a fogszuvasodás, a fejlődési rendellenességek és traumák is hozzájárulnak a korai fogvesztéshez, jelentősen rontva az emberek életminőségét. A fogak és tartó struktúráik, illetve a környező szövetek regenerációjának sikeres stratégiájához három kritikus komponens szükséges meghatározott tér és időbeni elrendezésben: (1) Őssejtek, amelyek omni-, pluri vagy multipotensek és így differenciálódni képesek a megfelelő fenotípussá (odontoblast, ameloblast, cementoblast, a periodontális ligamentum sejtjei, ill. osteoblast). (2) Molekuláris szignálok, amelyek vezetik a multipotenciális sejtek differenciálódását funkcionáló szöveti sejtekké. (3) A szerkezeti elemek mechanikai támaszként és rögzítőként szolgálnak a transzplantált sejtek számára és mint mátrix elemek szabályozzák a sejtek három dimenziós elrendeződésének és differenciálódásának menetét. A szöveti biomérnöki triásszal összhangban a vizsgálatok fontos célja őssejtek izolálása és jellemzése patkány csontvelőből és fogfélből, illetve emberi fogbélből és parodontális ligamentumból, s ezek regenerációs potenciáljának tanulmányozása. A vizsgálatok további célja emberi nyálmirigy modellek létrehozása és jellemzése in vitro körülmények között. Ennek során primer kultúrák készülnek szubmandibuláris mirigy izolált sejtjeiből, megfelelő körülményeket teremtve ductus-szerű és acinus-szerű polarizált epitheliális monolayer létrejöttéhez. A vizsgálati rendszer lehetőséget ad a transzcelluláris epitheliális elektrolit- és víztranszport tanulmányozására. Ezen felül alapját képezi új génterápiás eljárások kidolgozásának, és a nyálmirigy diszfunkciók korrekciójához szükséges célgének azonosításának.
A kutatások közvetlen céljai:
(a) Állati és humán eredetű sejtek izolálása az orális régióból (elsősorban fogkörnyéki szövetekből és nyálmirigyekből), jellemzésük, őssejtpopulációk feldúsítása, fenntartása és jellemzése
(b) Szignálok: a sejtek adenovirális és más vektorokkal történő transzdukciója bioaktív molekulákat tartalmazó konstrukciókkal
(c) A sejtek in vitro differenciálódása (fog és fogkörnyéki szövetek, nyálmirigyek szövetei, idegszövet) bioaktív anyagok és a szerkezeti elemek jelenlétében és hiányában
(d) In vivo regenerációs modellek kidolgozása és alkalmazása (fog és fogkörnyéki szövetek, nyálmirigyek, idegszövet) – sejtek, szignálok, szerkezeti elemek, és kölcsönhatásaik vizsgálata

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2020-05-20

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )