Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Tivadar Tulassay
Születés utáni patológiás adaptáció

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: Tivadar Tulassay
Location of studies (in Hungarian): Semmelweis Egyetem, I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

Az immunrendszer fiziológiás és patológiás működése során központi jelentőségű az immunsejtek aktivációja. Ennek jeleként – az immunsejtek típusától függően – változik bizonyos sejtfelszíni markerek expressziója, illetve a másodlagos hírvivőként szerepet játszó intracelluláris kalcium szintje, ezeket tehát fel lehet használni az immunsejtek aktivációs állapotának jellemzésére.
PhD témánk célkitűzése olyan funkcionális vizsgálatok kifejlesztése és bevezetése a neonatológiai és gyermekgyógyászati kutatásokba, illetve diagnosztikába, melyek lehetőséget adnak a különböző immunsejtek működésének a leírására, jellemzésére.
Főbb kutatási területeink elsősorban az adaptív immunitás „karmestereit”, a CD4+ limfocitákat veszik célba, azonban a további évek során egyéb, a vérben keringő, sejtfelszíni markereik alapján azonosított sejttípusok elemzésére is sor fog kerülni.

Betegek:

Az immunmediált gyermekgyógyászati kórképek vonatkozásában végzett vizsgálatainkba az I.sz. Gyermekgyógyászati Klinikán kezelt betegeket, elsősorban súlyos fertőzésben; asztmás; I-es típusú diabéteszes; gyulladásos bélbetegségben, illetve más autoimmun kórképekben szenvedő gyermekeket vonjuk be, illetve amennyiben a problémafelvetés ezt szükségessé teszi, más, speciális profillal (elsősorban szülészeti intézmények) rendelkező intézetben kezelt betegeket is bevonnánk.

Módszerek

Felületi markerek vizsgálata, intracelluláris citokinszintek meghatározása
Ezek révén lehetőség nyílik az immunsejtek azonosítására, aktivációs markerek nyomon követésére, illetve a sejtek polarizáltságának (Th1 / Th2 jellegének) a meghatározására.

Immunsejtek kalcium-flux vizsgálatának kifejlesztése és az adatok elemzése
Az immunrendszer sejtes elemeinek aktiváltságát, aktiválhatóságát jól jellemzi azoknak a másodlagos hírvivő mechanizmusok állapota, illetve azok változása. Az intracelluláris kalcium szint változásának vizsgálatával követhetővé válik, hogy az immunrendszer mely sejtes elemei válnak aktívvá, illetve a felszabaduló kalcium mennyiségéből következtetni lehet az aktiválódás mértékére. Kutatócsoportunk kifejlesztett egy olyan speciális algoritmust, amivel lehetőség nyílik a kalcium-szint kinetika változásának a leírására.

Immunsejtek membránfeszültség-vizsgálatának kifejlesztése és az adatok elemzése
A kalciumfluxszal összefüggésben a membrán depolarizálódik, amit feszültség-szenzitív festékek alkalmazásával mérni lehet. Ugyancsak lehetőség van arra, hogy a calcium-flux és a membránfeszültség mellett, azokkal szinkron kövessük a mitokondriumok feszültségét is.
Ugyanakkor az áramlási citométerrel végzett funcionális immunológiai vizsgálatok során olyan nagy mennyiségű adat keletkezik, melyek megfelelő statisztikai kiértékelése speciális eljárásokat is szükségessé tesz, így a program keretében lehetőség nyílik bioinformatikai és statisztikai fejlesztésre és kutatásra is.

Kutatásaink során külön fokuszálunk a kora-és újszülöttkori immunológiai változásokra, melyekkel kapcsolatban korábban a kutatócsoportunk genomikai vizsgálatokat is végzett.


Eredmények, várható haszon:

A változások kinetikájának jellemzése új, eddig még feltáratlan lehetőségeket rejt az immunmoduláns szerek hatásának vizsgálatára, illetve az egyes betegségekben bekövetkező immunrendszeri elváltozások leírására.
Az indítandó téma során elért eredmények nagymértékben hozzájárulhatnak a gyermekgyógyászati kórképekben bekövetkező immunológiai eltérése jobb megértéséhez, illetve irányt mutathatnak a hatékony immunmoduláció számára.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2020-05-20

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )