Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Gergely Toldi
Az immunválasz vizsgálata áramlási citometriával

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: Gergely Toldi
Location of studies (in Hungarian): SE
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

Az áramlási citometria az egyik leggyakrabban alkalmazott módszer az immunológiai kutatások területén mind az alapkutatásban, mind a klinikai vizsgálatokban. Ez a nagy áteresztőképességű, hatékony eljárás az utóbbi évek egyik legdinamikusabban fejlődő immunológiai vizsgálómódszere.
Az immunválasz kialakulása során számos olyan sejtpopulációkat érintő és intracelluláris változás jön létre, melyek nagyban befolyásolják az immunrendszer működését fiziológiás és kóros körülmények között, és megfelelő metodikai előkészítést követően nyomon követhetők áramlási citométer segítségével.
A vizsgálatokhoz szükséges klinikai mintákat kollaborációs partnerek segítségével gyűjtjük. Kiterjedt kutatási együttműködések révén, a témán dolgozó hallgatóknak számos olyan klinikai mintát van lehetőségük vizsgálni, melyek immuneltéréssel járó kórképek miatt kezelt betegektől származnak. Többek között gyermekgyógyászati, reumatológiai, szülészeti, pulmonológiai és neurológiai kórképek immuneltéréseinek vizsgálatára van lehetőség. Nagy hangsúlyt fektetünk olyan vizsgálatok végzésére, melyek eredményei átmenetet biztosítanak az immunológiai alapkutatás és a klinikai diagnosztikai és terápiás kutatómunka között.
A doktori témán dolgozó hallgatók elsajátítják az áramlási citométeres vizsgálatok tervezésének és kivitelezésének módszerét, megfelelő immunpanelek összeállításának és alkalmazásának eljárásait az immunfenotípus meghatározására, továbbá az eredmények értékelését, értelmezését és összevetését a klinikai adatokkal.
A téma során kiemelten foglalkozunk kinetikus áramlási citométeres vizsgálatok végzésével, melyben kutatócsoportunknak nemzetközi szinten is jelentős, többéves tapasztalata van. Az áramlási citometria e speciális területén a hallgatóknak módszerfejlesztésbe is lehetőségük van bekapcsolódni, hiszen kutatócsoportunk olyan eljárások létrehozásán dolgozik, melyek a kinetikus áramlási citométeres adatok értékelését könnyítik meg.

Célkitűzések:
- klinikai vizsgálatok tervezése, betegek kiválasztása, mintagyűjtés elsajátítása
- az áramlási citometria technikai alapjainak elsajátítása
- áramlási citométeres panelek kidolgozása különböző immunfenotípus vizsgálatokhoz
- kinetikus áramlási citométeres mérések elvégzése, kiértékelése, módszerfejlesztése

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2020-05-20

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )