Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
A nőgyógyászati daganatok etiopatogenezise molekuláris alapjainak vizsgálata a klinikai kórlefolyással összefüggésben

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: Gábor Sobel
Location of studies (in Hungarian): SE
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

Előzmények:
Korábbi munkámban, mely a PhD dolgozatom alapját is képezte, a méhnyakrák, majd a későbbiekben az endometrialis carcinoma molekuláris jellegzetességeivel, kiemelten a sejtkapcsoló struktúrák közül a tight junction (TJ) szerepével foglalkoztunk, a SE II.sz.Patológiai Intézet munkatársaival együttműködve. Elsőként állapítottuk meg, hogy a TJ proteinek közül a claudin-1 expressziója jelentősen emelkedik a cervix premalignus és malignus elváltozásaiban, mely diagnosztikus értékű. Különbséget mutattunk ki a TJ fehérjék expressziójában fehérje és mRNS szinten az endometrialis carcinoma két típusa között, mely prognosztikai jelentőségű. A fenti alapokat és korábbi vizsgálatainkat figyelembevéve alakítottuk ki jelen témánk kutatási tervét.

Célkitűzések:
1. A claudinok diagnosztikus értékének vizsgálata citológiai mintákban.
a. A claudin expressziót - kiemelten a claudin-1-t - össze kívánjuk vetni a cervicalis sejtek malignus átalakulásának demonstrálására alkalmazott diagnosztikus teszttel (P16INK4a), valamint a citológiai értékelés (Bethesda szerint) eredményével és a humán papilloma vírus (HPV) fertőzés meglétével, illetve a HPV altípusával.
b. A vizsgálatokat részben citológiai mintákon, részben hisztológiai metszeteken végezzük. Várható, hogy a claudin-1 expresszió fokozódása jelzi a daganatos progressziót és detektálja a transzformált sejteket, hasonlóan a p16INK4a-hoz és összefügg a HPV16 és 18-as (és egyéb magas kockázatú HPV-vel).
c. Új izoláló eljárást (microfluditási eszköz segítségével) kívánunk alkalmazni a DNS, RNS, illetve fehérjék kimutatására, melynek tersztelése folyamatban van.
2. A cervicalis rezerv sejtek (RC) jellemzése molekuláris szinten.
a. A RC-k több típusa ismert, melyek részben a laphám metaplázia, részben a cervicalis mirigyek pótlásában játszanak szerepet. Egyesek „őssejt” tulajdonságú sejttípusnak gondolják a RC-t és szerepet tulajdonítanak ezen sejteknek a daganatok kialakulásában. A citokeratin mintázat (CK5, 7,17 stb), a p53 pozitivitás és egyéb jellegzetességek nem adnak egyértelmű felvilágosítást a RC szerepére vonatkozóan.
i. Vizsgálataink során a claudin mintázat analízisével tervezzük a RC-k további jellemzését. Egyes claudinok expressziójának tanulmányozása adatot szolgáltathat a RC sejtvonal eredetének illetve pontosabb szerepük jobb megismerésére.
3. Epigenetikai tényezők szerepének vizsgálata a méhnyak karcinogenezisében.
a. Az EZH2 („enhancer of zeste homolog 2 ) szerepét a cervix premalignus és malignus elváltozásaiban vizsgáljuk. Az EZH2 a polycomb csoportba tartozó protein, mely stimulálja a sejtproliferációt, gátolja az apoptózist, elősegíti az inváziót és metasztázist, valamint aktíválja a tumor angiogenezist. Az EZH2 epigenetikai szinten befolyásolja a transzkripciót a hisztonok és a DNS metilációjának modifikálásával és több daganatban fokozottan expresszált. Legújabb adatok szerint az EZH2 expresszió összefügg a HPV16 E6/E7 onkoproteinjeinek expressziójával.
i. Vizsgálataink során az EZH2 expresszióját vizsgáljuk LSIL és HSIL cervicalis léziókban, valamint invazív méhnyakrákban, a HPV típusával összefüggésben. Immunhisztokémiai, RT-PCR stb. módszert alkalmazunk a fehérje, illetve az mRNS kimutatására.
b. A microRNS mintázat vizsgálata a méhnyak és endometrium praemalignus és malignus elváltozásaiban
i. Az ezer körüli tagot számláló microRNS mintázat jellemzi az egyes sejteket, szöveteket. A microRNS-ek alul- vagy fokozott expressziója, negatívan regulálja a megfelelő („target”) mRNS-ek működését, így a fehérjetermelést. Számos daganatban észlelték a microRNS-ek mennyiségi eltérését, megváltoztatva ezáltal a szövet jellegzetes mintázatát. A microRNS változások legtöbb daganat esetében igen jellegzetesek, diagnosztikus, prognosztikus értékűek, ezért egyesek „oncomir”-ekről is beszélnek.
ii. Fentiek alapján tanulmányozni kívánjuk a microRNS mintázatot cervicalis és endometrialis praemalignus és malignus elváltozásokban, formalin fixált, paraffinba ágyazott (FFP) anyagon. A SE II.sz.Patológiai Intézetének ezzel foglalkozó munkacsoportjával együttműködve végezzük a microRNS-ek izolálását előzetesen diagnosztizált, mikrodisszekált anyagokon. Az egyes patológiás elváltozásokban észlelt microRNS mintázatot összevetjük a környező nem daganatos szövetekben és normális szöveti képet mutató egyénekben észlelt microRNS mintázattal.
iii. Cervix, illetve endometrialis rákban szenvedő egyének szérum mintáiban vizsgáljuk a microRNS mintázat megváltozását és azt összevetjük a szövetekben észlelt eltérésekkel.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2020-05-20

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )