Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Zoltán Sápi
Synoviális sarcomák SYT-SSX fúziós géntermékeinek vizsgálata szövettenyészeteken és xenograftokon

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: Zoltán Sápi
Location of studies (in Hungarian): Semmelweis Egyetem, I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

A synovialis sarcomák főleg fiatal korban keletkeznek, és változóan agresszív viselkedést mutatnak. Mono és bifázisos valamint gyengén differenciált formák különíthetők el. Jellmzőjük (több mint 90%), hogy egy reciprok transzlokáció, t(X;18) figyelhető meg, mely az SYT gén (18-as kromoszóma) és az SSX gén (X kromoszóma) fúzióját eredményezi, mely egy új kimerikus gént, és annak termékeit (RNS és fehérje) eredményezi, melyeknek úgy tűnik, hogy komoly szerepük van a tumor kialakulásában és a tumoros proliferatió fenntartásában. Célunk, hogy szövettenyészeteken és xenograftos modelleken vizsgáljuk a synovialis sarcoma illetve blokkoló miRNS-el a chimerikus RNS-t gátló synovialis sarcoma eseteket. Mindezek adatokat szolgáltathatnak a daganat és a blokkolt daganat növekedési ütemét illetve morfológiáját illetően és esetlegesen hozzájárulhatnak a megfelelő targetterápia kialakításához.

A kimerikus RNS és fehérje hatásának gátlását eddig két munkacsoport vizsgálta synovialis sarcoma szövettenyészeteken (SYO-1, 1273/99 és HS-SY-II) antisenz és siRNS gátlás alkalmazásával. Nem annyira a morphológiai változásokra, illetve a daganat növekedési paramétereire koncentráltak, hanem meghatározták azokat a jelutakat illeteve a jelutakhoz tartozó kulcsfontosságú molekulákat amivel a gátlás mértékét lehetett karakterizálni. Igy kiderült hogy a Ciklin D1-nek illetve COM1 fehérjének van jelentős szerepe a proliferáció fenntartásában illetve a blokkolások során ezen molekulák használhatók a blokkolás hatásának mérésére. Szintén kiderült, hogy az Ephrin jelúton keresztül a cytoskeletális remodelizációnak (microtubularis hálózat) jelentős szerepe van a daganat fennmaradásában. Mindezen cikkekből azonban nem derül ki, és mindeddig erre nincsennek adatok, hogy a fúziós géntermékek tatrós gátlása során vajonn fennmaradnak-e a synovialis sarcoma sejtvonalak illetve xenografton egyáltalán megerednek-e ezen sejtek.

Célunk: az SYO-1, 1273/99 és HS-SY-II sejtvonalakon illetve általunk stabilizált legalább három synoviális sarcoma sejtvonalon valamint legalább három xenograft modelen a blokkoló miRNS-el a chimerikus RNS-t gátló synovialis sarcomák növekedési ütemének, azt befolyásoló tényezőknek és a morfológiai változásoknak vizsgálata.

Szükséges eszközök, anyagok, laboratóriumi háttér:

Natív synovialis sarcoma sejtek daganatból: Orthopédiai Klinika
Szövettenyésztési laborháttér: 1.számú Patológiai és Kisérleti Rákkutató Intézet
Állatház, xenograftokhoz szükséges immunszupresszált egerek: 1.számú Patológiai és Kisérleti Rákkutató Intézet
Block-it Pol II miRNA Expression Vector Kit: 1.számú Patológiai és Kisérleti Rákkutató Intézet
Immuncytológiai és hisztokémiai labor: 1.számú Patológiai és Kisérleti Rákkutató Intézet
Western blot, PCR, real time PCR: 1.számú Patológiai és Kisérleti Rákkutató Intézet
Összehasonlítási háttéranyagként 62 synovialis sarcoma eset (paraffin blockok a 62 esetből és 18 esetböl fagyasztott anyag tumorbankban): Orthopédiai Klinika és 1.számú Patológiai és Kisérleti Rákkutató Intézet

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2020-05-20

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )