Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
A glükokortikoid receptor béta izoformájának szerepe a géntranszkripció szabályozásában

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: Attila Patócs
Location of studies (in Hungarian): Semmelweis Egyetem, II. sz. Belgyógyászati Klinika
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

A mellékvesekéregben termelt glukokortikoidok egy specifikus intracelluláris fehérjén a glukokortikoid reeptoron (GR) kersztül hatnak. A GR egy ligand érzékeny transzkripciós faktor, amely a glukokortikoid érzékeny szekvenciát (GRE) tartalmazó gének átírását szabályozza. Két izoformája; az aktív GRα és a domináns negativ GRβ ismert. A GRβ az α alegységtől a C-terminális szakaszban tér el, egy 50 aminosavat tartalmazó rész helyett 15 aminosav alkotja. A β izoforma megemlkedett szintjét igazolták szteroid rezisztens állapotokban és Cushing szindrómás betegekben. A GR gén polimorfizmusai közül az N363S gyakoribb és az A3669G ritkább előfordulását igazoltuk mellékvesekéreg adenómás betegekben. Szoros összefüggést mutattunk ki a polimorfizmusok jelenléte és különböző klinikai és laboratóriumi eltérésekkel. Ezek az eredmények megerősítik hipotézisünket, hogy a GR genetikai eltérései szerepet játszanak humán mellékvesekéreg daganatok kialakulásával és az ezekben a betegekben igazolható morbiditásokkal.
Korábbi munkánk során igazoltuk, hogy a mellékvesekéreg patológiás szövetei expresszálják a GRα és GRβ izoformáit. Szignifikáns összefüggést a GRβ és a mellékvesekéreg kortizolt termelő daganatok között mutattunk ki.
A GRβ funkcionális jelentőségének tisztázása érdekében létrehoztunk egy Caco-2GRβ sejtvonalat, ami stabilan expresszálja a receptor β izoformáját. A GR α és β izoformáinak géntranszkripcióra gyakorolt hatását teljes genom génexpressziós vizsgálattal elemezzük. Előzetes eredményeink megerősítik, hogy a GRβ domináns negatív hatást gyakorol a GRα általi géntranszkripcióra, de felveti, hogy egyéb (pl. E2F1 és/vagy androgén receptor) transzkripciós faktorok működését is befolyásolja.
Jelen munkánk célkitűzése a korábbi munkánk folytatásaként a GRβ transzkripcionális hatásának vizsgálata, valamint azoknak a nukleáris kofaktoroknak a beazonosítása, amelyek a mellékvesekéregben részt vesznek a GR jelátvitelében. In vitro modellünk segítségével munkánk tovább mutat a mellékvesekéregben zajló folyamatok megismerésén, fontos adatokat nyerünk a gyulladásos bélbetegség során kialakuló szteroid rezisztencia mechanizmusáról is.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2020-05-20

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )