Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Tamás Mersich
Endokrin, neurohumoralis és egyéb faktorok lehetséges szerepe az emlődaganat „személyre szabott” kezelésének eredményességére

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: Tamás Mersich
Location of studies (in Hungarian): Uzsoki utcai Kórház, Sebészeti-Érsebészeti Osztály
Abbreviation of location of studies: Uzsok


Description of the research topic:

Bevezetés
Az emlőrák megelőzése, felismerése és kezelése a modern onkológiai szemlélet szerint személyre szabott kell legyen. A személyre szabott terápia során számolnunk kell beteg- függő, betegség- függő, orvos- függő, és egyéb külső tényezőkkel. Emlő- team tagjaként napi szinten szembesülök azzal a problémával, amely a protokolláris kezelési sémák egyénre szabott adaptációja során felmerül. Célom olyan, klinikailag orientált kutatási téma létrehozása, melynek középpontjában a beteg és nem a betegség áll.
Így a téma célkitűzései kettősek:
-klinikailag orientált módon, a beteg személyes lehetőségeit figyelembe véve új, klinikailag jól használható prognosztikai faktorokat keresése, mely segíti az eredményes daganatellenes terápia tervezését
-a beteg(ség) pszichológiai vetületének vizsgálata révén közelebb kerüljünk az idegrendszer és az immunohumoralis rendszer közötti kapcsolatok megértéséhez.
A téma elindítása tulajdonképpen folytatása egy 2004-ben megkezdett, több kooperációt felölelő tudományos együttmüködésnek, melyekben a biológiai mintavétel és betegkövetés szerepe jutott intézményünknek. 2008-2012 között „Az ErbB fehérjék asszociációinak összefüggése a
receptor orientált daganatterápiával szembeni rezisztenciával” címmel, -kollaborációs
partner DOTE Biofizikai Intézet- támogatott OTKA pályázat kutatójaként dolgoztam, mely “hídként” szolgált a klinikai és alapkutatás között.

A téma közvetlen kérdései

1. Milyen endokrinológiai, neurohumoralis és pszichoszociális tényezők vezetnek az emlőrák kialakulásához?
a. A beteg endokrinológiai jellemzőinek, daganatmegelőző hormonális expositiojának vizsgálata a daganat-specifikus jellemzők tükrében. A fenti tényezők hatása a kezelési stratégiára.
b. A pszichés konstelláció, konfliktus-kezelési minták lehetséges szerepe a daganatképződésben. Humoralis faktorok keresése a pszichoneurológia és immunológiai tényezők között. (Coupling)
2. Mi a daganat-specifikus jellemzők szerepe a kezelési stratégia megválasztására és eredményességére?

A daganat patológiai, molekuláris biológiai és fizikai jellemzőinek vizsgálata és összefüggéseinek elemzése a kezelési stratégiával összevetve, különös tekintettel a
- Lokalis kontroll jelentőségére az emlőrák sebészetében
- Axillaris staging lehetőségére és korlátaira


3. Mik a beteg-specifikus (endokrin, humoralis és pszichés) jellemzők,az egyénre szabott kezelési protokoll határai és az alkalmazott kezelés hatásai a szervezet neuro-humorális és pszichoimmunológiai egyensúlyára, a betegség lefolyására és a kezelési stratégia megválasztására?

A kezelési szakasz és az ellenőrzési szakasz nyomonkövetése során összefüggéseket keresünk a beteg-specifikus (pszichés, neurohumoralis és endokrin), betegség-specifikus (kiújulás, terjedés, metastasis-képződés), és kezelés-specifikus tényezők (irradiatio, sebészi re-intervenció, kemoterápia, hormonkezelés, biológiai kezelés, pszichoterápia) között, a túlélés és a betegségmentes túlélés relációjában. Az orvos személye, mint prognosztikai faktor


Az új téma indításakor szükségesnek tartom ismertetni azon tényezők együttlétét, melyek véleményem szerint alkalmassá teszik azt a saját lábra állásra, és reményeim szerint a dinamikus fejlődésre.

Háttér
Az Uzsoki utcai Kórház, mint daganatos betegeket ellátó központ, kitűnő teret ad a klinikai munka mellett a tudományos jellegű tevékenységre is. Az emlődaganatos betegek kezelését multidisciplinaris team irányítja. Az emlődaganatos betegség diagnosztikája, kezelése és kontrollja szempontjából az összes jelenleg elérhető modalitással rendelkezünk, az évi 260 emlődaganat miatt operált beteg a téma sikeres elindításához megfelelő hátteret ad. Intézményünkben rendelkezésre áll:
diagnosztikus vonalon: klasszikus triplet-vizsgálat, izotópos nyomjelzés (sentinel technika és nem tapintható daganatok ún. ROLL jelölése), intraoperatív imprint cytológiai, ill. patológiai feldolgozás, friss patológiai szabad szél meghatározás, intraoperatív UH, specimen mammographia, klasszikus patológiai feldolgozás, immunhisztokémia
kezelési vonalon: emlőmegtartó műtétek, radikalis műtétek, neoadjuvans kezelés, subcutan mastectomia, helyreállító sebészeti beavatkozások, irradiatio, kemoterápia, biológiai terápia, hormonterápia
A speciális tumorbiológiai és radiológiai vizsgálatokat illetően és a pszichés gondozás tekintetében társintézményekkel kooperálunk.

A fent megfogalmazott kérdésekre a választ a hagyományos klinikai adatgyűjtésen kívül, speciális pszichológiai kérdőívek, és interjúk révén, vér és szövetminták gyűjtésén és ezek elemzésén keresztül kívánjuk megkeresni. Az adatelemzéshez saját fejlesztésű számítógépes rendszert használunk.

Összefoglalás
A téma indításának célja, olyan, eddig nem ismert, vagy csak részben igazolt, beteg-specifikus tényezők felderítése, mely hatékonyan segíti az emlőrák miatt kezelt betegek gyógyítását és gyógyulását.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2020-05-20

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )